Transpondersleutel - bereik

De functies van de transpondersleutel zijn tot op ca. 20 meter afstand van de auto te gebruiken.

Als de auto niet reageert bij bediening van een toets – probeer het dan op minder grote afstand opnieuw.

 Let op

De functies van de transpondersleutel kunnen worden gestoord door radiogolven in de omgeving, gebouwen, topografische omstandigheden e.d. De auto kan altijd worden vergrendeld/ontgrendeld met het sleutelblad, zie Afneembaar sleutelblad - portier ontgrendelen.

Als u de transpondersleutel uit de auto neemt terwijl de motor loopt of sleutelstand I of II actief is en alle portieren worden gesloten, verschijnt er een waarschuwingsmelding op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel en klinkt er een geluidssignaal.

Als de transpondersleutel weer in de auto is, verdwijnen de melding en het geluidssignaal wanneer aan een of meer van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • de transpondersleutel in het contactslot wordt gestoken.
  • de rijsnelheid hoger is dan 30 km/h.
  • de OK-knop is ingedrukt.

Gerelateerde documenten