Rijbaanassistent (LDW)*

De Rijbaanassistent is een van de functies van Driver Alert System – wordt ook wel LDW (Lane Departure Warning) genoemd.

De functie is bedoeld voor gebruik op snelwegen, hoofdwegen en dergelijke en beperkt de kans op het in bepaalde situaties onbedoeld verlaten van de eigen rijbaan.

Werkingsprincipe van LDW

P4-1220-LKA - Princip
(De afbeelding is schematisch – niet modelspecifiek.)

LDW maakt gebruik van een camera die de geschilderde zijlijnen van de weg/rijbaan aftast.

Als de auto zonder duidelijke reden de linker of rechter zijlijn van de rijstrook overschrijdt, wordt u gewaarschuwd met een zoemersignaal.

 N.b.

Iedere keer dat de wielen een markering passeren wordt u slechts eenmaal gewaarschuwd. U wordt dan ook niet meer gewaarschuwd, wanneer u met één wiel aan weerszijden zijden van de rijstrookmarkering blijft rijden.

 Waarschuwing

LDW is alleen een hulpmiddel voor de bestuurder en werkt niet in alle rijsituaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto op de juiste wijze bestuurt en dat u zich aan de geldende wetgeving en verkeersregels houdt.

  1. * Optie/accessoire.