Boordcomputer - rijstatistiek*

Er wordt informatie vastgelegd over het gemiddelde brandstofverbruik en de gemiddelde snelheid tijdens eerdere ritten. Deze informatie is weer te geven op het beeldscherm in de vorm van een staafdiagram.

Functie

P4-1220-Trip statistics
Verbruiksinfo1.

Afhankelijk van de gekozen schaalverdeling symboliseert elke staaf een afgelegde afstand van 1 km of 10 km – de staaf helemaal rechts geeft de actuele waarde aan voor een afstand van 1 of 10 km.

Met de TUNE-knop kunt u voor elke staaf van schaal wisselen tussen 1 km en 10 km – de aanwijzer rechts beweegt afhankelijk van de gekozen schaal omhoog of omlaag.

Bediening

Er zijn verschillende instellingen mogelijk in het menusysteem MY CAR, zie MY CAR – ga naar Verbruiksinfo.

Met de optie ‘Resetten als motor min. 4 uur heeft uitgestaan’ gemarkeerd, worden alle statistieken automatisch gewist als de rit is afgelopen en na 4 uur stilgestaan te hebben. De volgende keer dat u de motor start begint de verbruiksinfo weer vanaf nul.

  • Resetten als motor min. 4 uur heeft uitgestaan – markeer het vakje met ENTER aan en verlaat het menu met EXIT.

Als u een nieuwe rijcyclus start, voordat de 4 uur zijn verstreken, moet u de actuele periode eerst handmatig wissen via de optie ‘Nieuwe rit starten’.

  • Nieuwe rit starten – met ENTER worden alle eerdere statistieken gewist. Verlaat het menu met EXIT.

Zie ook de informatie over Eco guide.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 De afbeelding is schematisch – afhankelijk van de softwareversie en het model zijn afwijkingen mogelijk.