Brandstof - benzine

De motor loopt op benzine.

Benzine dient te voldoen aan de norm NEN-EN 228. De meeste motoren kunnen op benzine met een octaangetal van 95 en 98 RON lopen. Brandstof met een octaangetal lager dan 91 en 92 RON mag alleen in uitzonderingsgevallen worden gebruikt.

  • 95 RON is te gebruiken in normale rijomstandigheden.
  • 98 RON wordt geadviseerd voor een maximaal rendement tegen een minimaal brandstofverbruik.

Voor ritten bij temperaturen hoger dan +38 °C wordt u geadviseerd een brandstofsoort met een zo hoog mogelijk octaangetal te gebruiken. Dit om optimale prestaties en een zo laag mogelijk brandstofverbruik te verkrijgen.

 Belangrijk

  • Gebruik alleen loodvrije benzine om schade aan de katalysator tegen te gaan.
  • Er is brandstof toegestaan die tot 10 volumeprocent ethanol bevat.
  • Het gebruik van brandstof met metaaladditieven is niet toegestaan.
  • Gebruik geen toevoegingen die niet door Volvo zijn aanbevolen.

Alcoholen-ethanol

  • Het gebruik van EN228 E10 benzine (max. 10 volumeprocent ethanol) is toegestaan
  • Een ethanolgehalte hoger dan E10 (max. 10 volumeprocent ethanol) zoals RON 98 E15 en Blue One 95 is niet toegestaan, omdat deze brandstofkwaliteiten niet voldoen aan EN228.