Start/Stop* - functie en bediening

Auto’s met een bepaalde combinatie van motor en versnellingsbak zijn voorzien van een Start/Stop-systeem dat in werking treedt, als de auto bijvoorbeeld stilstaat in een file of wacht voor een verkeerslicht.

Het Start/Stop-systeem wordt automatisch geactiveerd, wanneer u de motor met een sleutel start.

P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099P3-1220- Start-Stop-knapp På-Av

Het Start/Stop-systeem wordt automatisch geactiveerd, wanneer u de motor met een sleutel start. U wordt op het systeem gewezen doordat op het instrumentenpaneel het desbetreffende symbool gaat branden en het lampje in de Aan/Uit-knop oplicht.

Alle normale autosystemen waaronder verlichting, radio e.d. werken ook bij een automatisch afgeslagen motor normaal, zij het dat er mogelijk tijdelijke beperkingen gelden voor bepaalde uitrusting (zoals het geval kan zijn voor de ventilatorsnelheid van de klimaatregeling of het volume van het audiosysteem).

Automatische motorafslag

Voor automatische motorafslag geldt het volgende:

VoorwaardenM/A1
Bedien de koppeling, zet de hendel in de neutrale stand en laat het koppelingspedaal opkomen. De motor slaat automatisch af.M
Zet de auto stil met het rempedaal en houd uw voet op het pedaal. De motor slaat automatisch af. A
P3-1346-Knapp ECO

Bij activering van de ECO-functie is auto-stop van de motor mogelijk, voordat de auto volledig stilstaat.

P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099

Ter bevestiging en herinnering aan de automatische motorstop gaat het symbool voor het Start/Stop-systeem op het instrumentenpaneel branden.

Automatische motorstart

VoorwaardenM/A1

Met de schakelhendel in de neutrale stand:

  1. Trap het koppelingspedaal of het gaspedaal in – de motor start.
  2. Schakel een passende versnelling in en rijd weg.
M
Laat het rempedaal los. De motor start automatisch en u kunt doorrijden. A
Houd de voetdruk op het rempedaal vast en trap het gaspedaal in - de motor start automatisch.A

Bij een aflopende helling bestaat ook deze mogelijkheid:

Laat het rempedaal los en laat de auto wegrollen. De motor start dan automatisch als de snelheid hoger wordt dan normaal stapvoets.

M + A

Start/Stop-systeem deactiveren

P3-1220- Start-Stop-knapp På-Av

In bepaalde situaties is het mogelijk beter om het automatische Start/Stop-systeem tijdelijk uit te schakelen – dit is mogelijk met een druk op deze knop.

P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099

Bij een uitgeschakeld systeem gaan het Start/Stop-symbool op het instrumentenpaneel en het lampje van de Aan-/Uit-knop uit.

Het Start/Stop-systeem blijft gedeactiveerd, totdat het opnieuw geactiveerd wordt met de knop of de volgende keer dat de motor wordt gestart met de sleutel.

Starten met hulpaccu HSA

Het rempedaal kan ook bij oplopende hellingen worden losgelaten voor automatische motorstart. Het HSA (Hill Start Assist) -systeem zorgt ervoor dat de auto niet achteruitrolt.

HSA zorgt ervoor dat de pedaaldruk enkele seconden lang op peil blijft als u uw voet van het rempedaal naar het gaspedaal verplaatst voordat u wegrijdt na een automatisch afgeslagen motor. De tijdelijke remwerking wordt na enkele seconden opgeheven, of eerder bij het bedienen van het gaspedaal.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 M = handbak, A = automaatbak.