Telefoonboek - contactpersonen zoeken

Contactgegevens zoeken in het telefoonboek.
P3/P4-1420-Skrivhjul telefonbok
Zoeken met behulp van het schrijfwiel.
  1. Ikon röd cirkel 1Tekenlijst
  2. Ikon röd cirkel 2Invoerstand wijzigen (zie de volgende tabel)
  3. Ikon röd cirkel 3Telefoonboek

Druk om een contactpersoon te zoeken in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies Contacten.

Draai aan TUNE tot de gewenste letter verschijnt en druk ter bevestiging op OK/MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.
Ga verder met de volgende letter enz. In het telefoonboek (3) verschijnt het resultaat van de zoekopdracht.
Om over te schakelen op de invoer van cijfers of speciale tekens of het telefoonboek te openen dient u aan TUNE te draaien, totdat een van de opties (zie verklaring in onderstaande tabel) in de lijst voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en druk vervolgens op OK/MENU.
123/ABCMet OK/MENU kunt u wisselen tussen cijfers en letters.
MEERMet OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van speciale tekens.
=>Opent het telefoonboek (3). Draai aan TUNE om een contactpersoon te kiezen en druk op OK/MENU om opgeslagen nummers en overige informatie te bekijken.
Voornaam/AchternmWijzigt de volgorde waarin het telefoonboek gesorteerd wordt.

Bij kort indrukken van EXIT wist u het laatst ingevoerde teken. Bij lang indrukken van EXIT wist u alle ingevoerde tekens.

Bij het indrukken van een cijfertoets op de middenconsole tijdens de weergave van het tekstwiel (zie voorgaande afbeelding), verschijnt op het beeldscherm een tekenlijst. Druk herhaalde malen op de cijfertoets totdat de gewenste letter of het gewenste cijfer verschijnt en laat de toets weer los. Ga verder met de volgende letter en het volgende cijfer enz. Met het indrukken van een volgende toets bevestigt u de invoer van de voorgaande letter.