Motorolie - controleren en bijvullen

Bepaalde motorvarianten zijn voor het controleren van het oliepeil voorzien van een elektronische peilsensor, terwijl andere motorvarianten een oliepeilstok hebben.

Motor met oliepeilstok1

p3007 påfyllning och mätsticka, bensinmotor
Peilstok en vulpijp.

Bij een nieuwe auto is het belangrijk om het oliepeil te controleren, voordat de olie voor de eerste keer volgens schema moet worden ververst.

Volvo adviseert u het oliepeil om de 2500 km te controleren. De betrouwbaarste meting wordt verkregen bij een koude motor vóór de start. Meteen na het afzetten van de motor krijgt u een verkeerd resultaat. De peilstok geeft dan een te laag peil aan, omdat de olie geen tijd heeft gehad om terug te lopen naar het oliecarter.

p3007 oljenivå
De olie moet tussen het MIN- en MAX-streepje staan.

Peil meten en zo nodig corrigeren

Zorg dat de auto op een vlakke ondergrond geparkeerd staat. Het is belangrijk dat u na het afzetten van de motor ten minste 5 minuten wacht, zodat de olie weer kan teruglopen in het oliecarter.
Trek de peilstok tevoorschijn en veeg deze schoon.
Steek de peilstok weer naar binnen.
Trek de peilstok tevoorschijn en controleer het peil.
Als de olie dichter bij het MIN-streepje ligt, dient u 0,5 liter bij te vullen. Als de olie daar ver onder staat, moet u wellicht meer bijvullen.
Als u het peil daarna opnieuw wenst te controleren, moet u dat na enige tijd rijden doen. Herhaal vervolgens de stappen 1–4.

 Waarschuwing

Vul nooit bij tot boven de MAX-aanduiding. De olie mag nooit boven MAX of onder MIN staan om motorschade tegen te gaan.

 Waarschuwing

Mors geen olie op de hete uitlaatspruitstukken, aangezien er dan brand kan ontstaat.

Motor met elektronische oliepeilsensor, 4-cil. 2.0 l2

P3-1346 Filler cap engine VED4
Vulpijp3.

U hoeft het motoroliepeil niet aan te passen, voordat er een melding op het display verschijnt, zie volgende afbeelding.

P3-1346 Oil message and graph in display VEA
Melding en grafische weergave op display. Het linker display toont een digitaal instrumentenpaneel en het rechter een analoog.
  1. Ikon röd cirkel 1Melding
  2. Ikon röd cirkel 2Motoroliepeil

Wanneer de motor afgezet is, kunt u het duimwiel gebruiken om het oliepeil te laten controleren door de elektronische oliepeilsensor, zie Menufuncties - instrumentenpaneel.

 Waarschuwing

Bij het verschijnen van de melding Olieservice vereist een werkplaats opzoeken. Het oliepeil is mogelijk te hoog.

 Belangrijk

Vul bij een melding dat het oliepeil gering alleen de aangegeven hoeveelheid olie bij, bijvoorbeeld 0,5 liter.

 N.b.

Na het bijvullen of aftappen van olie duurt het even voordat het systeem wijzigingen in het oliepeil kan waarnemen. De auto moet ca. 30 km hebben gereden en vervolgens 2 uur hebben stilgestaan met de motor afgezet, voordat het weergegeven oliepeil correct is.

 Waarschuwing

Mors geen olie op de hete uitlaatspruitstukken, aangezien er dan brand kan ontstaat.

Oliepeil meten, 4-cil. 2,0 l

 N.b.

Als niet aan de gestelde voorwaarden voor meting van het oliepeil is voldaan (verstreken tijd na motoruitschakeling, hellingshoek van de auto, buitentemperatuur e.d.), zal de melding Niet beschikbaar niet verschijnen. Dit betekent niet dat een van de autosystemen een storing vertoont.

Motor met elektronische oliepeilsensor, 5-cil. diesel

P3-S60/V60/XC60 påfyllning elektronisk oljenivågivare
Vulpijp3.

U hoeft het motoroliepeil niet aan te passen, voordat er een melding op het display verschijnt, zie volgende afbeelding.

P4-1220- Y55X-Oil message and graph in display
Melding en grafische weergave op display. Het linker display toont een digitaal instrumentenpaneel en het rechter een analoog.
  1. Ikon röd cirkel 1Melding
  2. Ikon röd cirkel 2Motoroliepeil

Wanneer de motor afgezet is, kunt u het duimwiel gebruiken om het oliepeil te laten controleren door de elektronische oliepeilsensor, zie Menufuncties - instrumentenpaneel.

 Waarschuwing

Bij het verschijnen van de melding Olieservice vereist een werkplaats opzoeken. Het oliepeil is mogelijk te hoog.

 Belangrijk

Vul bij het verschijnen van de melding Oliepeil laag 0,5 liter bijvullen slechts 0,5 liter bij.

 N.b.

Het systeem detecteert het oliepeil alleen tijdens het rijden. Na het bijvullen of aftappen van olie duurt het even voordat het systeem wijzigingen in het oliepeil kan waarnemen. De auto dient ca. 30 km te rijden, voordat het weergegeven oliepeil correct is.

 Waarschuwing

Vul niet meer olie bij, als niveau (3) of (4) verschijnt zoals aangegeven op de afbeelding. De olie mag nooit boven MAX of onder MIN staan om motorschade tegen te gaan.

 Waarschuwing

Mors geen olie op de hete uitlaatspruitstukken, aangezien er dan brand kan ontstaat.

Oliepeil meten, 5-cil. diesel

P4-1220-Y55X-Recommended oil level
De cijfers 1–4 geven het niveau aan. Vul niet meer olie bij, als niveau (3) of (4) staat aangegeven. Het aanbevolen niveau is 4. Melding en grafische weergave op display. Het linker display toont een digitaal instrumentenpaneel en het rechter een analoog.
  1. 1 Geldt niet voor 4-cil. 2.0 l of 5-cil. diesel met een elektronische oliepeilsensor. Geldt echter voor motor B4204T7.
  2. 2 Geldt niet voor motor B4204T7 - zie de eerdere rubriek ‘Motor met oliepeilstok’.
  3. 3 Bij een motor met elektronische oliepeilsensor ontbreekt de peilstok.

Gerelateerde documenten