Mobiele Volvo On Call*-app

VOC-gebruikers beschikken over een app waarmee ze via een smartphone contact kunt houden met hun geparkeerde auto.

Bepaalde functies zijn niet voor alle modellen beschikbaar.

De app wordt continu bijgewerkt, zodat mogelijk niet alle beschikbare functies in deze publicatie beschreven staan. Zie Informatie op internet voor informatie over de bronnen met de nieuwste gegevens.

De mobiele VOC-app is te gebruiken voor iPhones, Windows Phones en Android-telefoons. De app is te downloaden via Apple AppStore, Windows Phone Store of Google Play.

Om de mobiele app te kunnen gebruiken hebt u een persoonlijke Volvo ID nodig en My Volvo web1: een persoonlijke internetpagina voor u en uw auto.

Lees meer over Volvo ID, de voordelen ervan en hoe u er een aanmaakt, zie .

Auto lokaliseren

De positie van de auto wordt op een kaart getoond en u kunt desgewenst een routebeschrijving naar de auto krijgen. Er is ook een digitaal kompas dat aangeeft in welke richting u de auto kunt vinden. Wanneer u de auto tot op ongeveer 100 meter genaderd bent, kunt u om het zoeken te vereenvoudigen de claxon en richtingaanwijzers van de auto inschakelen.

Dashboard van auto

Deze functie biedt u toegang tot tal van gegevens: brandstofpeil, actieradius met resterende hoeveelheid brandstof, gemiddeld brandstofverbruik, gemiddelde snelheid, kilometer- en dagtellerstand.

Auto controleren

De app voert een ‘statuscontrole’ van de auto uit en geeft informatie weer over gloeilampen, remvloeistof, koelvloeistof en oliepeil.

Logboekfunctie

Het is mogelijk om gedetailleerde gegevens over alle ritten van de afgelopen 40 dagen te downloaden en op te slaan. Het is ook mogelijk om alle ritten of enkele ervan uit de app te exporteren in spreadsheetformaat en naar een e-mailadres te sturen. Dit is bijvoorbeeld handig voor zakelijke ritten.

U kunt de logboekfunctie desgewenst uitschakelen. De auto stuurt dan na afloop van een rit geen logboekinformatie.

Voertuiginformatie

Elementaire autogegevens zoals modelaanduiding, kenteken en VIN (chassisnummer) zijn eenvoudig op te vragen.

Diefstalwaarschuwing

Als het alarmsysteem van de auto afgaat, krijgt u daarover via de mobiel bericht.

Portieren op afstand vergrendelen

De status van alle portieren en ruiten wordt weergegeven. U kunt de auto vergrendelen en ontgrendelen. Om veiligheidsredenen vraagt de app u bij ontgrendeling op afstand altijd naar de pincode.

Afstandsstart verwarming

Als uw auto is uitgerust met een standkachel kunt u deze direct starten of twee verschillende starttijdstippen voor de komende 24 uur programmeren.

Afstandsstart motor (ERS)2

Afstandsstart ERS – Engine Remote Start houdt in dat u de motor van de auto op afstand kunt starten om op die manier de passagiersruimte voor aanvang van de rit te verwarmen/koelen.

De klimaatregeling en het audio- en mediasysteem starten met dezelfde instellingen als toen de auto geparkeerd werd. U kunt voor het ERS een inschakelduur kiezen tussen 1 en 15 minuten, waarna de motor weer wordt afgezet. Na twee ERS-activeringen moet u de motor eerst op de normale manier starten, voordat het ERS weer kan worden geactiveerd.

 Waarschuwing

Om de motor op afstand te starten, moet aan de volgende criteria zijn voldaan:

  • De auto moet onder toezicht staan.
  • Er mogen zich geen personen of dieren in of om de auto aanwezig bevinden.
  • De auto mag niet in een afgesloten, niet geventileerde ruimte staan - de uitlaatgassen kunnen voor ernstig letsel bij mensen en dieren zorgen.

 N.b.

Houd rekening met lokale/nationale regelgeving/voorschriften voor stationair rijden.

Status en ladingstoestand accu3

Met deze functie kunt u de ladingstoestand van de hybride-accu zien en nagaan of er oplading plaatsvindt.

Oplaadtimers instellen3

Als u wilt voorkomen dat de oplading meteen na aansluiting van de laadkabel van start gaat, kunt u via de app een oplaadtijdstip programmeren.

Aansluitherinnering laadkabel3

Bij activering van deze functie krijgt u via de app een herinnering, als u bij het parkeren van de auto vergeet de laadkabel aan te sluiten.

Preconditioning3

Middels preconditioning worden de motor en het interieur voorverwarmd ter beperking van de slijtage en het stroomverbruik tijdens de rit. De app werkt op dezelfde manier als bij de afstandsstart van de verwarming.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Bepaalde markten.
  3. 2 Bepaalde modellen.
  4. 3 Geldt alleen voor de V60 PLUG-IN HYBRID.