Panoramadak* - bediening

Bij automatische bediening wordt het gordijn/dak maximaal geopend.

In de ventilatiestand wordt de achterkant van het voorste daksegment opengekanteld.

 Waarschuwing

Kinderen, andere passagiers of voorwerpen kunnen bekneld raken door de bewegende delen van het panoramadak.

 • Let altijd op bij bediening van het panoramadak.
 • Laat kinderen niet met de regeling spelen.
 • Onderbreek altijd de stroom naar het panoramadak door te kiezen voor sleutelstand 0 en neem vervolgens de transpondersleutel/PCC* mee uit de auto. Voor informatie over sleutelstanden, zie Sleutelstanden - functies in verschillende standen.
P3-0835 XC60 Sliding panorama roof
 1. Ikon röd pil 1Openen, automatisch
 2. Ikon röd pil 2Openen, handmatig
 3. Ikon röd pil 3Sluiten, handmatig
 4. Ikon röd pil 4Sluiten, automatisch

Het panoramadak en het gordijn zijn te bedienen in sleutelstand I of II.

Volautomatische bediening

Gordijn maximaal openen - duw de bedieningsknop achteruit naar de stand voor automatisch openen en laat de knop weer los.
Panoramadak vervolgens maximaal openen - duw de bedieningsknop een tweede maal achteruit naar de stand voor automatisch openen en laat de knop weer los.

Sluit het panoramadak/gordijn door de voorgaande procedure in omgekeerde volgorde te volgen - duw de bedieningsknop nu echter vooruit naar de stand voor automatisch sluiten.

Versneld openen/sluiten

Het panoramadak en het gordijn zijn ook tegelijkertijd te openen/sluiten:

 • Openen - duw de bedieningsknop tweemaal achteruit naar de stand voor automatisch openen en laat de knop weer los.
 • Sluiten - duw de bedieningsknop tweemaal vooruit naar de stand voor automatisch openen en laat de knop weer los.

Handmatige bediening

Gordijn openen - duw de bedieningsknop achteruit naar het drukpunt voor handmatig openen. Het gordijn wordt zolang u de bedieningsknop ingedrukt houdt steeds verder geopend.
Panoramadak kantelen - duw de bedieningsknop een tweede maal achteruit naar het drukpunt voor handmatig openen
Panoramadak openen - duw de bedieningsknop een derde maal achteruit naar het drukpunt voor handmatig openen. Het panoramadak wordt zolang u de bedieningsknop ingedrukt houdt steeds verder geopend.

Sluit het panoramadak/gordijn door de voorgaande procedure in omgekeerde volgorde te volgen - duw de bedieningsknop nu echter vooruit naar de stand voor handmatig sluiten.

 N.b.

Voordat het panoramadak handmatig kunnen worden geopend moet het gordijn volledig geopend zijn. Omgekeerd geldt dat het panoramadak volledig gesloten moet zijn voordat het gordijn kan worden gesloten.

Ventilatiestand

P3-0835 XC60 Sliding panorama roof, tilt position
Ventilatiestand, achterkant verticaal opengekanteld.
 1. Ikon röd pil 1Kantel het schuifdak open door de achterkant van de knop omhoog te duwen.
 2. Ikon röd pil 2Kantel het schuifdak dicht door de achterkant van de knop omlaag te trekken.

Bij activering van de ventilatiestand wordt het voorste segment van het panoramadak aan de achterkant opengekanteld. Als het gordijn helemaal dichtstaat bij activering van de ventilatiestand, schuift het automatisch ca. 50 mm open.

Sluiten met transpondersleutel of knop voor centrale vergrendeling

P3-0835 XC60 Panorama roof from inside

Houd de vergrendelingsknop lang ingedrukt, zie pagina Transpondersleutel - functies en Vergrendelen/ontgrendelen - van de binnenzijde om het panoramadak en alle zijruiten te sluiten. De buitenspiegels worden ingeklapt*, terwijl de portieren en de achterklep worden vergrendeld. Druk nogmaals op de vergrendelingsknop om het sluiten te onderbreken.

 Waarschuwing

Als u het panoramadak met de transpondersleutel sluit, moet u controleren of niemand bekneld raakt.

Beveiliging tegen overbelasting

Het panoramadak is voorzien van een beveiliging tegen overbelasting die wordt geactiveerd, als het glazen dak of het zonnescherm tijdens het sluiten door een voorwerp wordt gehinderd. Het dak of het scherm komt dan tot stilstand en wordt vervolgens geopend tot op ca. 50 mm van de geblokkeerde stand (of tot de maximale ventilatiestand). De beveiliging tegen overbelasting werkt ook bij het openen van het glazen dak of het zonnescherm.

Wanneer sluiten onmogelijk is door bijvoorbeeld ijsvorming rond het glazen dak, kan de beveiliging tegen overbelasting worden opgeheven. U doet dat door de bedieningsknop naar voren te duwen of in te drukken en in deze stand vast te houden, totdat het glazen dak dicht is.

 1. * Optie/accessoire.