Internetkaart - route-opties

Route-opties bevat instellingen voor het routetype en alternatieven voor aanpassing van de route.

Routetype

P3/P4-1420-IMAP-menu-Route options

Druk om het routetype te openen in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenRouteoptiesRoutetype.

U hebt de keuze uit verschillende routetypen. Activeer de optie van uw keuze met OK.

  • Snel met verkeersaanpassing - korte reistijd met een minimum aan files.
  • Snel - korte reistijd krijgt de prioriteit.
  • Kort - kort traject krijgt de prioriteit. De route kan ook langs secundaire wegen voeren.

Route aanpassen

Druk om de route aan te passen in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenRouteopties.

Om een of meer van de volgende punten in de lijst op het beeldscherm te vermijden langs de route moet u de desbetreffende punten markeren + OK.

  • Snelwegen mijden
  • Tolwegen mijden
  • Tunnels mijden
  • Veren mijden
  • Autotreinen mijden

 N.b.

  • In- en uitschakeling van deze opties met een actief reisplan vindt mogelijk met enige vertraging plaats doordat het reisplan opnieuw moet worden berekend.
  • Ook als u aangeeft dat u tunnels, tolwegen en snelwegen wilt vermijden, kan het gebeuren dat deze toch worden opgenomen wanneer er geen goede alternatieven zijn.

Gerelateerde documenten