Volvo On Call*

Volvo On Call (VOC)* is een aanvullend dienstenpakket op abonnementsbasis. Het abonnement bestaat uit veiligheids- en comfortdiensten en een beveiligingspakket.

Het VOC is gekoppeld aan het SRS en het alarmsysteem van de auto. De auto is voorzien van een ingebouwde gsm-module voor de communicatie tussen de auto en de VOC-diensten. Op de kaart staan de landen waar het systeem momenteel in gebruik is. Neem contact op met de VOC-dealer voor de nieuwste gegevens, omdat er zich wijzigingen op de kaart kunnen voordoen. De invulling van het abonnement verschilt per markt. Neem contact op met uw Volvo-dealer voor informatie over de diensten die in uw land beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid

Bij uitname van de transpondersleutel blijven de functies van het systeem gedurende 5 dagen beschikbaar en de daaropvolgende 3 weken eenmaal per uur. Na deze drie weken staat het systeem uit, totdat u de auto opnieuw start.

Het systeem maakt gebruik van gps (Global Positioning System) om de auto te lokaliseren en van de in de auto ingebouwde gsm-module om contact op te nemen met de VOC-helpdesk.

 Waarschuwing

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners gsm-dekking hebben en op de markten waar de Volvo On Call-dienst beschikbaar is.

Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.

Abonnement

Wanneer na aankoop van de auto het systeem wordt geactiveerd, gaat een abonnement in. Het abonnement heeft afhankelijk van de markt een bepaalde geldigheidsduur.

Comfortdiensten

Veiligheidsdiensten

Beveiligingspakket

 N.b.

Alle gesprekken met de VOC-helpdesk worden opgenomen.

Informatie op internet

Voor meer informatie over Volvo On Call, zie www.volvocars.com. Daar kunt u onder meer de antwoorden op veelgestelde vragen vinden.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Bepaalde markten.
  3. 2 Geldt alleen voor Nederland.
  4. 3 Geldt niet voor de V40/V40 Cross Country.