Afspraak maken voor servicebeurt en reparatie*1

Informatie over geplande afspraken voor service en reparatie bekijken vanuit een auto met internetverbinding.

Deze dienst1 vormt een handige manier om rechtstreeks vanuit de auto een afspraak voor service of reparatie te maken. De autogegevens worden doorgestuurd naar uw dealer ter voorbereiding op het werkplaatsbezoek. De dealer neemt contact met u op om een afspraak te plannen. Op bepaalde markten herinnert het systeem u tijdig aan geplande afspraken en het navigatiesysteem2 kan bovendien in begeleiding naar de werkplaats voorzien.

Voordat de dienst te gebruiken is

Volvo ID en My Profile

 • Log in op de webportal My Volvo, ga naar My Profile en doe het volgende:
Controleer of de auto gekoppeld is aan My Profile.
Controleer of uw contactgegevens kloppen.
Geef de Volvo-dealer van uw keuze aan voor service en reparatie.
Kies het communicatiekanaal van uw voorkeur (telefoon). Eventuele boekingsgegevens worden altijd naar de auto gestuurd en per e-mail toegezonden.

Voorwaarden voor het maken van afspraken vanuit de auto

 • Om boekingsinformatie te kunnen uitwisselen vanuit de auto, moet de auto internetverbinding hebben.
 • Omdat de boekingsinformatie via uw eigen mobiele abonnement wordt verzonden, krijgt u de vraag te zien of u informatie wenst te versturen. De vraag wordt eenmaal gesteld, waarna het gegeven antwoord een bepaalde tijd geldt voor de gekozen aansluiting.
 • Om de dienst te kunnen gebruiken en systeemcommunicatie mogelijk te maken via het beeldscherm in de auto moet u meldingen/pop-ups goedkeuren. Druk in de normaalweergave van de bron MY CAR op OK/MENU en daarna op Service & reparatieBerichten weergeven.

Dienst gebruiken

Alle menu’s en instellingen zijn vanuit de normaalweergave in MY CAR te bereiken door OK/MENU in te drukken gevolgd door Service & reparatie.

Wanneer het tijd is voor service en in sommige gevallen ook wanneer de auto aan reparatie toe is, wordt dat aangegeven via een melding op het en via een pop-upmenu op het beeldscherm.

P3/P4-CSB_pop-up_Service need
Servicemelding op beeldscherm.

Betekenis van de alternatieven in het pop-upmenu op het beeldscherm:

 • Ja - Er wordt een boekingsverzoek naar uw dealer verstuurd, die contact met u opneemt en u een boekingsvoorstel doet. Het servicelampje en de servicemelding op het instrumentenpaneel doven.
 • Nee - Er verschijnen geen pop-upmeldingen meer op het beeldscherm. De melding op het instrumentenpaneel blijft staan. Na dit alternatief is het nog altijd mogelijk om vanuit de auto handmatig een nieuw boekingsverzoek te starten, zie onder.
 • Uitstellen - Het pop-upmenu verschijnt de volgende keer dat u de auto start opnieuw.

Handmatig afspraak maken voor servicebeurt en reparatie1

Druk op de MY CAR-knop op de middenconsole en kies Service & reparatieDealerinformatieVerzoek service of reparatie.
De autogegevens worden automatisch doorgestuurd naar uw dealer.
De dealer stuurt een boekingsvoorstel naar de auto.
Accepteer het boekingsvoorstel of vraag een nieuw aan.

Wanneer u het boekingsvoorstel accepteert, wordt de boekingsinformatie in de auto opgeslagen, zie Mijn afspraken. De communicatie tussen u en de auto verloopt automatisch middels boekingsherinneringen op het beeldscherm en begeleiding naar de geboekte werkplaats.

U kunt een werkplaatsbezoek ook inplannen via My Volvo. Open Mijn afspraken en kies voor actualiseren om alle afspraken van My Volvo te zien.

Mijn afspraken1

Toon boekingsinformatie op het beeldscherm van de auto. Accepteer het boekingsvoorstel of vraag een nieuw aan.

Kies Service & reparatieMijn afspraken.

Dealer bellen1

Via een telefoon die aan de auto gekoppeld is, kunt u uw dealer bellen.

Kies Service & reparatieDealerinformatieDealer bellen.

Navigatiesysteem gebruiken1, 2

Geef uw werkplaats als bestemming of deelbestemming aan voor het navigatiesysteem.

Kies Service & reparatieDealerinformatieEén bestemming inst..
Kies Service & reparatieDealerinformatieToevoegen als tussenbestemming.

Autogegevens versturen1

De autogegevens worden verstuurd naar de centrale Volvo-database (niet naar dealers). Volvo-dealers kunnen de autogegevens vervolgens opvragen aan de hand van het identificatienummer van de auto (VIN3). U vindt het nummer in het Service- en garantieboekje van de auto en in de linker onderhoek van de voorruit.

Kies Service & reparatieAutogegevens versturen.

Boekingsinformatie en autogegevens

Bij het maken van een afspraak voor een servicebeurt vanuit uw auto worden boekingsinformatie en autogegevens verzonden. De autogegevens bestaan uit gegevens op de volgende gebieden:

 • servicebehoefte
 • functiestatus
 • vloeistofpeilen
 • Kilometerstand
 • identificatienummer van de auto (VIN3)
 • Softwareversie van de auto.
 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 Geldt voor bepaalde markten.
 3. 2 Geldt voor Sensus Navigation.
 4. 3 Vehicle Identification Number