Handmatig alarm slaan via Volvo On Call*

Neem contact op met de Volvo On Call (VOC)-helpdesk voor hulp in noodsituaties.

Om handmatig alarm te slaan via de VOC-helpdesk:

  1. Druk de SOS-knop minstens 2 seconden in om hulp in te roepen, wanneer bijvoorbeeld iemand onwel wordt of als de auto en/of inzittenden in bedreigende situaties belanden.
  2. De VOC-helpdesk krijgt vervolgens een signaal met gegevens over de benodigde hulp en de positie van de auto.
  3. De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact met u op om in overleg vast te stellen welke hulp er moet worden geboden.

Als er geen telefonisch contact tot stand kan worden gebracht, waarschuwt de VOC-helpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan op hun beurt welke hulp er moet worden geboden.

  1. * Optie/accessoire.