Parkeerrem

De parkeerrem houdt de auto stil, als er niemand op de bestuurdersstoel zit, door twee wielen mechanisch te blokkeren/vergrendelen.

Functie

Bij activering van de elektrisch geregelde parkeerrem hoort u een zwak elektromotorgeluid. Het geluid is tevens waarneembaar bij een automatische functiecontrole van de parkeerrem.

Als de auto stilstaat wanneer u de parkeerrem aanzet, werkt de rem alleen op de achterwielen. Als u de parkeerrem tijdens het rijden aanzet, wordt de normale bedrijfsrem geactiveerd. Daarbij werkt de rem op alle vier de wielen. Wanneer de auto bijna stilstaat, worden alleen de achterwielen geremd.

Lage accuspanning

Als de accuspanning te laag is, kunt u de parkeerrem niet aanzetten noch lossen. Sluit een hulpaccu aan, als de accuspanning te laag is, zie Starthulp met accu.

Parkeerrem aanzetten

P3-V60H ParkeringsBromsReglage Ansätt
Handgreep parkeerrem – aanzetten.
Trap het rempedaal stevig in.
Druk op de handgreep van de parkeerrem.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Het symbool op het instrumentenpaneel gaat knipperen – wanneer het continu brandt, is de parkeerrem ingeschakeld.
Laat het rempedaal los en controleer of de auto volledig stilstaat.

Zet de schakelhendel bij het parkeren altijd in de 1e versnelling (handbak) en de keuzehendel in stand P (automaat).

Noodrem

In noodgevallen kunt u de parkeerrem ook tijdens het rijden inschakelen door de handgreep voor de parkeerrem ingedrukt te houden. Bij het loslaten van de handgreep wordt de rem uitgeschakeld.

 N.b.

Bij activeren van de noodrem bij hogere snelheden klinkt er tijdens het remmen een signaal.

Op een helling parkeren

Bij het parkeren van de auto op een oplopende helling:

 • Draai de wielen van de trottoirband af.

Bij het parkeren van de auto op een aflopende helling:

 • Draai de wielen naar de trottoirband toe.

 Waarschuwing

Gebruik altijd de parkeerrem bij parkeren op een hellende ondergrond - een ingeschakelde versnelling of de P-stand van een automatische versnellingsbak is niet voldoende om de auto in alle situaties vast te houden.

Parkeerrem lossen

P3-V60H ParkeringsBromsReglage Lossa
Handgreep parkeerrem – lossen.

Auto met handgeschakelde versnellingsbak

Handmatig lossen

Steek de transpondersleutel in het contactslot1.
Trap het rempedaal stevig in.
Trek aan de handgreep voor de parkeerrem.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text De parkeerrem wordt uitgeschakeld en het symbool op het instrumentenpaneel dooft.

 N.b.

De parkeerrem is ook handmatig uit te schakelen door het koppelingspedaal te bedienen in plaats van het rempedaal. Volvo adviseert u echter het rempedaal te gebruiken.

Automatisch lossen

Start de motor.
Schakel de 1 versnelling of de achteruitrijversnelling in.
Laat de koppeling opkomen en geef gas.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text De parkeerrem wordt uitgeschakeld en het symbool op het instrumentenpaneel dooft.

Auto met automatische versnellingsbak

Handmatig lossen

Steek de transpondersleutel in het contactslot1.
Trap het rempedaal stevig in.
Trek aan de handgreep.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text De parkeerrem wordt uitgeschakeld en het symbool op het instrumentenpaneel dooft.

Automatisch lossen

Doe de veiligheidsgordel om.
Start de motor.
Trap het rempedaal stevig in.
Zet de keuzehendel in stand D of R en geef gas.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text De parkeerrem wordt uitgeschakeld en het symbool op het instrumentenpaneel dooft.

 N.b.

Om veiligheidsredenen wordt de parkeerrem alleen automatisch uitgeschakeld, als de motor loopt en de bestuurder de veiligheidsgordel draagt. Bij auto’s met automatische transmissie wordt de parkeerrem onmiddellijk uitgeschakeld, wanneer u het gaspedaal bedient terwijl de keuzehendel in stand D of R staat.

Zware belading op oplopende hellingen

Bij een zware belading zoals een aanhanger is het mogelijk dat de auto op een steile, oplopende helling achteruitrolt, wanneer de parkeerrem automatisch wordt gelost. U kunt dit voorkomen door bij het wegrijden de handgreep ingedrukt te houden. Laat de handgreep weer los zodra de koppeling aangrijpt.

Remblokken vervangen

Laat de remblokken op de achterwielen vervangen in een werkplaats met het oog op de constructie van de elektrische parkeerrem – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Symbolen en meldingen

Voor informatie over het weergeven en wissen van tekstmeldingen op het instrumentenpaneel, zie Meldingen - functies.

SymboolMeldingBetekenis/Maatregel
P3 V60H Symbol parkeringsbroms 2Melding
 • Lees de melding op het instrumentenpaneel.
Symbol parkeringsbroms

Een knipperend symbool houdt in dat de parkeerrem wordt aangezet.

Als het symbool in een andere situatie gaat knipperen, is er sprake van een storing.

 • Lees de melding op het instrumentenpaneel.
Parkeerrem niet helemaal gelost

Door een storing kan de parkeerrem niet worden uitgeschakeld:

 • Probeer of u de rem kunt in- en uitschakelen.

Als de storing ook na enkele pogingen aanhoudt:

 • Bezoek een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

NB Er klinkt een waarschuwingssignaal als u doorrijdt met deze foutmelding.

Parkeerrem niet bekrachtigd

Door een storing kan de parkeerrem niet worden ingeschakeld:

 • Probeer of u de rem kunt uit- en inschakelen.

Als de storing ook na enkele pogingen aanhoudt:

 • Bezoek een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Dezelfde melding verschijnt ook op auto’s met een handbak, wanneer er langzaam wordt gereden met het portier open. De melding maakt u erop attent dat de parkeerrem mogelijk onbedoeld werd gelost.

Parkeerrem Service vereist

Er is een storing opgetreden:

 • Probeer of u de rem kunt in- en uitschakelen.

Als de storing ook na enkele pogingen aanhoudt:

 • Bezoek een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Als u de auto moet parkeren voordat een eventuele storing kan worden verholpen, dient u de wielen net als bij het parkeren op een helling van de trottoirband/berm af te draaien en de schakelhendel in de 1e versnelling (handbak) te zetten en de keuzehendel in stand P (automaat).

Meldingen kunt u van het display halen door de OK-knop op de richtingaanwijzerhendel kort in te drukken.

 1. 1 Voor een auto met Keyless-systeem: druk op START/STOP ENGINE.

Gerelateerde documenten