Alarmlichten

De alarmlichten waarschuwen medeweggebruikers doordat alle richtingaanwijzers gelijktijdig knipperen, wanneer deze functie actief is.

Wanneer de alarmlichten geactiveerd zijn, knipperen beide richtingaanwijzersymbolen op het instrumentenpaneel.

P3-1120-V70/XC70/S80-Hazard warning switch
Knop voor alarmlichten.

Druk op de knop om de alarmlichten te activeren. Beide richtingaanwijzersymbolen op het instrumentenpaneel knipperen bij gebruik van de alarmlichten.

Wanneer de auto dermate hard is afgeremd dat de noodremlichten in werking zijn getreden, worden, zodra de rijsnelheid tot onder de 10 km/h is gedaald, automatisch de alarmlichten ingeschakeld. Ook nadat de auto tot stilstand is gekomen, blijven de alarmlichten knipperen. Wanneer u weer wegrijdt, worden ze automatisch uitgeschakeld. U kunt ook op de knop voor de alarmlichten drukken.