TV*

Tv-weergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto sneller rijdt dan ca. 6 km/h, verschijnt er geen beeld maar het geluid wordt wel weergegeven. Het beeld komt terug wanneer de auto tot stilstand is gekomen.
P3_1320_S60/V60/V60H_TV
Tv-functies, overzicht bedieningselementen.

Voor elementaire informatie over weergave en navigatie, zie systeembediening en menufuncties . Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.

Bepaalde functies zijn te koppelen aan de FAV-knop. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de FAV-knop, zie Favorieten.

 N.b.

Dit systeem ondersteunt alleen tv-signalen in die landen die in mpeg2- of mpeg4-formaat uitzenden volgens de DVB-T-standaard. Het systeem biedt geen ondersteuning voor analoge tv-signalen.

 N.b.

Tv-weergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto sneller rijdt dan ca. 6 km/h, verschijnt er geen beeld. Het geluid wordt echter wel weergegeven. Het beeld komt terug wanneer de auto tot stilstand is gekomen.

 N.b.

De ontvangst hangt niet alleen af van de signaalsterkte maar ook van de signaalkwaliteit. Er kunnen storingen optreden wanneer de zendersignalen bijvoorbeeld gehinderd worden door hoge gebouwen of van zeer grote afstand komen. De dekkingsgraad kan eveneens variëren afhankelijk van waar u zich bevindt.

 Belangrijk

Voor het gebruik van dit product is mogelijk kijk- en luistergeld verschuldigd.

Tv kijken

Druk op MEDIA in de normaalweergave van de mediabron, draai aan TUNE totdat TV verschijnt en druk op OK/MENU.
Er wordt een zoekfunctie gestart en kort daarna verschijnt het laatst bekeken kanaal.

Van kanaal veranderen

U kunt als volgt van kanaal veranderen:

  • Draai aan TUNE, waarna een lijst verschijnt met alle beschikbare kanalen in het gebied. Als een van deze kanalen al eerder werd opgeslagen als voorkeur, verschijnt rechts van de kanaalnaam het sneltoetsnummer. Draai aan TUNE totdat het kanaal van uw keuze verschijnt en druk op OK/MENU.
  • Door te drukken op de sneltoetsen (0–9).
  • Door kort op de toetsen P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right te drukken, waarna het eerstvolgende beschikbare kanaal in het gebied verschijnt.

 N.b.

Als u bij het indrukken van een van de voorkeurknoppen geen ontvangst hebt, staat de auto mogelijk niet meer op de plek waar de kanalen werden ingesteld en de kanalenlijst werd opgeslagen.
  1. * Optie/accessoire.