Rijbaanassistent (LDW)*

De rijbaanassistent (Lane Departure Warning) dient voor gebruik op snelwegen, hoofdwegen en dergelijke en beperkt het risico dat u in bepaalde situaties onbedoeld de eigen rijbaan verlaat.

Werkingsprincipe van LDW

P4-1220-LKA - Princip
(De afbeelding is schematisch – niet modelspecifiek.)

Een camera tast de zijlijnen van de weg/rijbaan af.

Als de auto een van de zijlijnen overschrijdt, wordt de bestuurder gewaarschuwd met een geluidssignaal.

 N.b.

Iedere keer dat de wielen een markering passeren wordt u slechts eenmaal gewaarschuwd. U wordt dan ook niet meer gewaarschuwd, wanneer u met één wiel aan weerszijden zijden van de rijstrookmarkering blijft rijden.

 Waarschuwing

De Rijbaanassistent is slechts een hulpmiddel voor de bestuurder en werkt niet in alle rijsituaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto op de juiste wijze bestuurt en dat u zich aan de geldende wetgeving en verkeersregels houdt.

  1. * Optie/accessoire.