Brandstof - diesel

De motor loopt op dieselolie.

Maak alleen gebruik van dieselolie van gerenommeerde oliemaatschappijen. Giet nooit brandstof van twijfelachtige kwaliteit in de tank. De dieselbrandstof moet voldoen aan de norm EN 590, SS 155435 of JIS K 2204. Dieselmotoren zijn gevoelig voor verontreiniging in de brandstof, zoals metaaldeeltjes en een hoog zwavelgehalte.

Bij lage temperaturen (lager dan 0 °C) kan de paraffine in de dieselolie uitvlokken. Dit kan tot startproblemen leiden. De verkrijgbare brandstofkwaliteiten moeten zich lenen voor gebruik in het actuele jaargetijde en klimaatgebied, maar in extreme weersomstandigheden, bij gebruik van verouderde brandstof of bij ritten door verschillende klimaatgebieden kan desondanks uitvlokking optreden.

Het risico van condensatie in de brandstoftank neemt af, als u de tank altijd goed gevuld houdt. Houd tijdens het tanken het gebied rond de vulpijp goed schoon. Voorkom morsen op gelakte oppervlakken. Maak als u gemorst hebt het gebied met water en zeep schoon.

 Belangrijk

De dieselolie:

 • moet voldoen aan de norm EN 590, SS 155435 of JIS K 2204
 • moet een zwavelgehalte hebben van maximaal 10 mg/kg;
 • mag maximaal 7 vol% FAME (Fatty Acid Methyl Ester) bevatten.

 Belangrijk

Maak geen gebruik van de volgende dieselolieachtige brandstoffen:

 • speciale toevoegingen (dopes)
 • scheepsolie
 • stookolie
 • FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) of plantaardige olie.

Dergelijke brandstoffen voldoen niet aan de kwaliteitseisen die Volvo stelt en geven aanleiding tot verhoogde vormen van slijtage en motorschade die niet worden gedekt door de garanties van Volvo.

Wanneer u de tank leegrijdt

Op grond van zijn constructie moet het brandstofsysteem mogelijk eerst ontlucht worden om een dieselmotor na bijtanken opnieuw te kunnen starten.

Na motoruitval door brandstofgebrek heeft het brandstofsysteem enige tijd nodig om een controle uit te voeren. Doe in dat geval (ná bijtanken met dieselolie) het volgende, voordat u de motor start:

 1. Plaats de transpondersleutel in het contactslot en duw deze tot aan de aanslag naar binnen. Voor meer informatie, zie Sleutelstanden.
 2. Druk op de START-knop zonder rem- en/of koppelingspedaal te bedienen.
 3. Wacht ca. één minuut.
 4. Om de motor te starten: Bedien rem- en/of koppelingspedaal en druk nogmaals op de START-knop.

 N.b.

Alvorens brandstof te tanken bij een leeggereden tank:

 • Breng de auto tot stilstand op een zo egaal/horizontaal mogelijke ondergrond – als de auto overhelt, bestaat er gevaar voor luchtbellen in de brandstoftoevoer.

Condenswater uit brandstoffilter aftappen2

Het brandstoffilter ontdoet de brandstof van condenswater. Condenswater kan anders aanleiding geven tot motorstoringen.

Voor optimale prestaties is het belangrijk de vervangingsintervallen voor het brandstoffilter aan te houden en originele onderdelen te gebruiken.

Houd u voor het aftappen van het condenswater aan de specificaties die in uw Service- en garantieboekje staan aangegeven. Ook wanneer u vermoedt dat er verontreinigde brandstof is gebruikt, moet u het brandstoffilter aftappen. Voor meer informatie, zie Serviceprogramma van Volvo.

 Belangrijk

Bepaalde speciale toevoegingen verwijderen de waterafscheiding in het brandstoffilter.
 1. 1 Dieselolie kan max. 7% FAME bevatten. Het is niet toegestaan meer toe te voegen.
 2. 2 Geldt niet voor viercilindermotor.