Navigatie* - menu-overzicht

Overzicht van mogelijke opties en instellingen in de menu's van het navigatiesysteem.

Er worden drie menuniveaus getoond. Er zijn meer submenu's mogelijk die in dat geval beschreven staan in de desbetreffende paragrafen.

Open het menusysteem door in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU te drukken.
Begeleidingsinstructie herhalen
Stembegeleiding
Bestemming invoeren
Bestemming invoeren
Huis
Bestemming invoeren
Adres
Land:
Stad:
Straat:
Nummer:
Kruispunt:
Eén bestemming inst.
Toevoegen als tussenbestemming
Informatie
Opslaan
Bestemming invoeren
Nuttige plaats (POI)
Op naam
Op categorie
Rondom auto
Langs de route
In de buurt van de bestemming
Rondom kaartmarkering
Bestemming invoeren
Opgeslagen positie
Eén bestemming inst.
Bewerken
Wis
Alles wissen
Bestemming invoeren
Vorige bestemming
Eén bestemming inst.
Toevoegen als tussenbestemming
Informatie
Opslaan
Wis
Alles wissen
Bestemming invoeren
Zoeken internet
Bestemming invoeren
Postcode
Land:
Postcode
Straat:
Nummer:
Kruispunt:
Eén bestemming inst.
Toevoegen als tussenbestemming
Informatie
Opslaan
Bestemming invoeren
Breedte en lengte
Formaat:
Eén bestemming inst.
Toevoegen als tussenbestemming
Informatie
Opslaan
Bestemming invoeren
Markeren op kaart
Eén bestemming inst.
Toevoegen als tussenbestemming
Opslaan
Bestemming invoeren
Travel guide
Begeleiding starten
Details
Foto's
Audio afspelen
Audio pauzeren
Bestemming invoeren
Routebeschrijving
Routebeschrijving
Begeleiding starten
Een ander tussenbest. toevoegen
Reisplan wissen
Reisplan
Route
Mijden
Andere route
Langer
Korter
Wis
Route
Alternat. routes naar bestemming
Route
Route-overzicht
Route
Gedet. route-informatie
Volgende
Vorige
Inzoomen
Uitzoomen
Route
Kaart van resterende route
Route
Route opnemen

of

Stoppen met opnemen
Route
Verkeersinformatie
Verkeersinformatie
Alle verkeer
Verkeer op kaart
Verkeersinformatie
Begeleiding beëindigen

of

Begeleiding hervatten
Reisplan
Instellingen
Routeopties
Routetype
Andere route op verzoek
Voorgestelde routes
Carpoolstrook gebruiken
Doorrijstrook gebruiken
Gebied mijden
Snelwegen mijden
Tolwegen mijden
Tunnels mijden
Veren mijden
Autotreinen mijden
Vignet-verplichting mijden
Route-opties
Kaartopties
Kaart op volledig scherm tonen
Type kaart
Snelweginformatie
Positie-informatie
Kompas
POI-symbolen
Kaartkleuren
Opgeslagen locatie op kaart
Kaart-opties
Begeleidingsopties
Weergave Aankomsttijd
Straatnamen in gespr.begel.
Turn-by-turn navigatie (Pijlen)
Automatisch oplezen van verkeer
Audiovolume verlagen
Gesproken begeleiding
Eenvoudige spraakbegeleiding
Waarschuwing flitspaal
Opgeslagen locatienotificatie
Kennisgeving reis-POI
Kennisgeving rondleiding
Instructie-opties
Systeeminformatie
Systeeminformatie
Opties FAV-toets

Favorieten

Opgesl. loc. im-/exporteren
Opgeslagen locaties importeren/exporteren
  1. * Optie/accessoire.