Audiosysteem en media - Systeembediening

Het audio- en mediasysteem is te bedienen vanaf de middenconsole, met de stuurknoppen, met de stembediening of de afstandsbediening*. De informatie wordt op het beeldscherm boven aan de middenconsole gepresenteerd.
P3-1420-Infotainment handling (Melco)
 1. Ikon röd cirkel 1 Vooruit/achteruit/zoeken - Kort indrukken om naar de/het volgende/vorige track op een disk, voorkeurzender van de radio1 of hoofdstuk te gaan2. Lang indrukken om een track op een cd vooruit/achteruit te spoelen of de eerstvolgende goed doorkomende radiozender te zoeken.
 2. Ikon röd cirkel 2 SOUND - indrukken op de audio-instellingen (lage tonen, hoge tonen enzovoort) te openen. Voor meer informatie, zie algemene audio-instellingen.
 3. Ikon röd cirkel 3VOL - het geluidsniveau verhogen of verlagen.
 4. Ikon röd cirkel 4P3-1020-S60/V60 On-/Off symbol Infotainment - ON/OFF/MUTE - Bij kort indrukken wordt de installatie ingeschakeld en bij lang indrukken (totdat het scherm zwart wordt) vindt uitschakeling plaats. Let erop dat het complete Sensus-systeem (incl. navigatie*- en telefoonfuncties) altijd gelijktijdig wordt in-/uitgeschakeld. Kort indrukken om het geluid uit te schakelen (MUTE-functie) of opnieuw in te schakelen, als het geluid uitstond.
 5. Ikon röd cirkel 5 Opening voor het plaatsen/uitwerpen van een disc.
 6. Ikon röd cirkel 6Hoofdbronnen - indrukken om een hoofdbron (bijvoorbeeld RADIO, MEDIA) te kiezen. De laatst geactiveerde bron (bijvoorbeeld FM voor de radio) verschijnt. Als u zich in een bron bevindt en op de hoofdbronknop drukt, verschijnt er een snelkoppelingsmenu.
 7. Ikon röd cirkel 714w46–P3/P4–Eject button symbol - Disc uitwerpen. Een disc blijft ca. 12 seconden lang in de uitgeworpen stand staan. Om veiligheidsredenen wordt de disc vervolgens automatisch weer naar binnen getrokken.
 8. Ikon röd cirkel 8 OK/MENU - druk op het duimwiel op het stuurwiel of op de knop van de middenconsole om een keuze in menu's te bevestigen. Als u zich in de normaalweergave bevindt en op OK/MENU drukt, verschijnt er een menu voor de gekozen bron (bijvoorbeeld RADIO of MEDIA). Er verschijnt een pijl naar rechts op het scherm, als er onderliggende menu's zijn.
 9. Ikon röd cirkel 9TUNE - draai aan het duimwiel op het stuurwiel of aan de draaiknop op de middenconsole om door de tracks/mappen, radio- en tv*-zenders of telefooncontacten te bladeren of door de keuzes op het beeldscherm te navigeren.
 10. Ikon röd cirkel 10EXIT - kort indrukken om omhoog te gaan in het menusysteem, een actieve functie te annuleren, telefoongesprekken te beëindigen/weigeren of ingevoerde tekens te wissen. Bij lang indrukken springt u naar de normaalweergave of naar het hoogste menuniveau (hoofdbronmenu), overeenkomend met de hoofdbronknoppen op de middenconsole (6).
 11. Ikon röd cirkel 11INFO - als er meer informatie beschikbaar is dan op het scherm kan worden weergegeven, druk dan op de INFO-knop om de resterende informatie te zien.
 12. Ikon röd cirkel 12 Sneltoetsen – Cijfers en letters invoeren.
 13. Ikon röd cirkel 13FAV - in bepaalde bronnen is het mogelijk een functie te koppelen aan de FAV-knop. De desbetreffende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de FAV-knop, zie Favorieten.
 14. Ikon röd cirkel 14 Stembediening - indrukken om de stembediening te activeren.

Menufuncties

P3-1346-x60-Menu handling_Flow chart
Het voorbeeld laat de navigatie naar verschillende functies zien als media vanaf de harde schijf van de auto worden afgespeeld.
 1. Ikon röd cirkel 1 Hoofdbronknop - indrukken om van hoofdbron te wisselen of het snelkoppelingsmenu van de actieve bron weer te geven.
 2. Ikon röd cirkel 2Normaalweergave - normale stand voor de bron.
 3. Ikon röd cirkel 3Snelkoppelingsmenu - geeft de meest gebruikelijke menu-opties weer.
 4. Ikon röd cirkel 4 Snelmenu - snelstand bij draaien aan TUNE om bijvoorbeeld van track, radiozender enzovoort te veranderen.
 5. Ikon röd cirkel 5Bronmenu - functies en instellingen in de actieve bron.
 6. Ikon röd cirkel 6Bronkeuzemenu3 - toont de bronnen waaruit te kiezen is.
 7. Ikon röd cirkel 7 Hoofdbronmenu - toont de hoofdbronnen die ook kunnen worden gekozen met de hoofdbronknoppen (1).

Het uiterlijk is afhankelijk van de bron, de uitrusting in de auto, instellingen en dergelijke.

Kies een hoofdbron door te drukken op een hoofdbronknop (1) (bijvoorbeeld RADIO, MEDIA). Gebruik om door de menu's van de bron te navigeren de bedieningsknoppen TUNE, OK/MENU, EXIT of de hoofdbronknop (1).

Als de tekst op een menuregel lichtgrijs gekleurd is, kunt u de desbetreffende optie niet kiezen. Het is mogelijk dat de functie niet aanwezig is op de auto, dat de bron niet actief of niet aangesloten is of dat de bron leeg is.

Voor de beschikbare functies, zie Audio en media - menu-overzicht.

 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 Geldt niet voor DAB.
 3. 2 Geldt alleen voor dvd-discs.
 4. 3 Alleen beschikbaar in de hoofdbronnen die meerdere bronnen hebben.

Gerelateerde documenten