Startaccu - algemeen

De startaccu wordt gebruikt voor aandrijving van de startmotor en andere elektrische uitrusting in de auto.

De startaccu is een traditionele 12V-accu.

De rijomstandigheden, de rijstijl, het aantal startpogingen, de weersomstandigheden enzovoort zijn van invloed op de levensduur en de werking van de accu.

 • Koppel de startaccu nooit los, terwijl de motor draait.
 • Controleer of de kabels van de startaccu op de juiste manier zijn aangesloten en stevig vastzitten.
Motor
BenzineDieselolie
Spanning (V)1212
Koudestartvermogen1 - CCA2 (A)520–800700–800

 Belangrijk

Bij vervanging van de startaccu of hulpaccu, bij een auto met Start/Stop-systeem, moet u een accu van het juiste type monteren; EFB3 bij een auto met een handgeschakelde versnellingsbak en AGM4 bij een auto met een automatische versnellingsbak.

 Belangrijk

Bij vervanging van de startaccu moet u erop letten dat u een accu met hetzelfde koudestartvermogen en van hetzelfde type gebruikt als de originele accu (zie de sticker op de accu).

 N.b.

 • De grootte van de startaccubehuizing dient overeen te komen met de afmetingen van de originele accu.
 • De hoogte van de startaccu hangt af van de afmetingen.

 Waarschuwing

 • De startaccu kan het zeer explosieve knalgas produceren. Eén enkele vonk, veroorzaakt door een onjuiste aansluiting van een startkabel, kan volstaan om de accu tot ontploffing te brengen.
 • De startaccu bevat tevens zwavelzuur dat ernstige chemische brandwonden kan veroorzaken.
 • Als u accuzuur in uw ogen krijgt of op uw huid of kleren morst, moet u onmiddellijk met grote hoeveelheden water spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een arts, als u accuzuur in uw ogen krijgt.

 Belangrijk

Gebruik voor het opladen van de startaccu of de hulpaccu alleen een moderne acculader met laadspanningsregeling. Maak geen gebruik van eventuele snellading omdat de accu daarbij beschadigd kan raken.

 Belangrijk

Bij het negeren van het volgende valt na aansluiting van een externe startaccu of acculader de energiebesparingsfunctie voor het infotainmentsysteem mogelijk tijdelijk uit en/of verschijnt er tijdelijk geen melding over de ladingstoestand van de startaccu op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel:

 • De minpool van de startaccu in de auto mag nooit worden gebruikt voor aansluiting van een externe startaccu of acculader – alleen het autochassis dient als massapunt te worden gebruikt.

Zie Starthulp met accu voor een beschrijving van de locatie van de kabelklemmen en de manier van aansluiten.

 N.b.

Hoe vaker de accu ontladen raakt, des te minder lang gaat de accu mee.

De levensduur van de accu wordt bepaald door uiteenlopende factoren, waaronder de rijomstandigheden en het klimaat. De accu verliest na verloop van tijd aan startcapaciteit en moet daarom bijgeladen worden, als er langere tijd achtereen niet of slechts korte afstanden met de auto wordt gereden. Ook bij strenge vorst neemt de startcapaciteit af.

Om de accu in optimale conditie te houden wordt geadviseerd wekelijks minstens 15 minuten met de auto te rijden of de accu aan te sluiten op een acculader met automatische druppellading.

Voor de maximale levensduur dient de accu altijd volledig opgeladen te blijven.

 1. 1 Conform de SAE- of EN-norm.
 2. 2 Cold Cranking Amperes.
 3. 3 Enhanced Flooded Battery.
 4. 4 Absorbed Glass Mat.