Schuif-/kanteldak*

Het schuif-/kanteldak is te bedienen met de knoppen aan het plafond.

Het binnenste zonnescherm is handmatig te sluiten.

Bij het schuif-/kanteldak hoort een windscherm.

De bedieningsknoppen voor het schuif-/kanteldak zitten aan het plafond. Het schuif-/kanteldak is aan de achterkant open te kantelen of horizontaal open te schuiven. Het schuif-/kanteldak is alleen te openen in sleutelstand I of II.

Horizontaal openschuiven

P3 V60H-Taklucka elmanövrerad
Horizontaal openschuiven, achteruit/vooruit.
  1. Ikon röd pil 1Openen, automatisch
  2. Ikon röd pil 2Openen, handmatig
  3. Ikon röd pil 3Sluiten, handmatig
  4. Ikon röd pil 4Sluiten, automatisch

Openen

Om het schuif-/kanteldak te openen tot in de comfortstand1 - trek de bedieningsknop naar achteren in de stand voor automatisch openen en laat de knop vervolgens los. Om het dak maximaal te openen - trek de bedieningsknop nogmaals naar achteren in de stand voor automatisch openen en laat de knop vervolgens los.

U kunt het schuif-/kanteldak handmatig openen door de bedieningsknop achteruit naar het weerstandspunt voor handmatig openen te trekken. Het dak schuift in de richting van de comfortstand zolang u de knop ingedrukt houdt. Om het dak maximaal te openen - trek nogmaals aan de bedieningsknop.

Sluiten

U kunt het schuif-/kanteldak handmatig sluiten door de bedieningsknop vooruit naar het weerstandspunt voor handmatig sluiten te duwen. Het schuif-/kanteldak schuift steeds verder dicht zolang u de knop in deze stand vasthoudt.

 Waarschuwing

Gevaar voor beknelling bij het sluiten van het schuifdak. De beveiliging tegen overbelasting van het schuifdak werkt alleen bij automatisch sluiten, niet bij handmatig sluiten.

Het schuif-/kanteldak gaat automatisch dicht, wanneer u de knop in de stand voor automatisch sluiten duwt en vervolgens loslaat.

Wanneer u sleutelstand 0 kiest en de transpondersleutel uit het contactslot neemt, wordt de spanning van het schuif-/kanteldak verbroken.

 Waarschuwing

Als er kinderen in de auto aanwezig zijn:

Onderbreek altijd de stroom naar het schuifdak door te kiezen voor sleutelstand 0 en neem vervolgens de transpondersleutel mee uit de auto. Voor informatie over sleutelstanden, zie Sleutelstanden - functies in verschillende standen.

Verticaal openkantelen

P3 V60H Elmanövrerad taklucka vertikal öppning V70/XC70
Verticaal openkantelen, achterkant omhoogkantelen.
  1. Ikon röd pil 1Kantel het schuif-/kanteldak open door de achterkant van de knop omhoog te duwen.
  2. Ikon röd pil 2Kantel het schuif-/kanteldak dicht door de achterkant van de knop omlaag te trekken.

Sluiten met transpondersleutel of knop voor centrale vergrendeling

P3 V60H Elmanövrerad taklucka, stägning med fjärrnyckel eller centrallåsknapp

een transpondersleutel

Druk lang op de vergrendelingsknop P3-820 Remote key - Icon Lock van de transpondersleutel, totdat het schuif-/kanteldak en alle zijruiten worden gesloten en de portieren en de achterklep worden vergrendeld.

Druk nogmaals op de vergrendelingsknop van de transpondersleutel om het sluiten te onderbreken.

Knop voor centrale vergrendeling

U kunt de knop voor centrale vergrendeling op bestuurdersportier of passagiersportier* gebruiken om het schuif-/kanteldak te sluiten.
Druk lang op de knop voor centrale vergrendeling P3-820 Remote key - Icon Lock van de transpondersleutel, totdat het schuif-/kanteldak en alle zijruiten worden gesloten en de portieren en de achterklep worden vergrendeld.

Druk opnieuw op de knop voor centrale vergrendeling om de sluitingsbeweging te onderbreken.

 Waarschuwing

Als u het schuifdak met de transpondersleutel of de knop voor centrale vergrendeling sluit, moet u controleren of niemand bekneld raakt.

Zonnescherm

Aan de binnenkant van het schuif-/kanteldak zit een handbediend zonnescherm. Het zonnescherm glijdt automatisch naar achteren bij het openen van het schuif-/kanteldak. Pak de handgreep vast en schuif het scherm naar voren om het te sluiten.

Beveiliging tegen overbelasting

Het schuif-/kanteldak is voorzien van een beveiliging tegen overbelasting die wordt geactiveerd, als het schuif-/kanteldak door een obstakel wordt gehinderd. Het schuif-/kanteldak komt dan tot stilstand en keert vervolgens automatisch terug naar de laatst gebruikte, geopende stand.

Windscherm

P3-V70/XC70/V60H Wind deflector moonroof

Bij het schuif-/kanteldak hoort een windscherm dat opgeklapt wordt bij een geopend schuif-/kanteldak.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 De comfortstand is de stand waarbij het schuif-/kanteldak zover geopend is dat rijwind- en resonantiegeluiden op een aangenaam laag niveau liggen.