Gegevensoverdracht tussen auto en werkplaats1

De vereiste tijd voor een bezoek aan een Volvo-werkplaats is te bekorten als storingsdiagnosegegevens worden overgedragen zodra de auto stopt bij de werkplaats.

De overdracht verloopt het eenvoudigst als u de optie Automatisch verbinden zodra ik aankom selecteert op het instellingsscherm van het middendisplay.

Als de auto afremt, gaat de auto zodra de snelheid eenmaal laag genoeg is op zoek naar een wifi-netwerk. Als de auto een erkend Volvo-netwerk (bij een werkplaats) vindt, verschijnt er een melding of verschijnt een pop-upvenster op het middendisplay (geldt niet voor een handmatige verbinding, zie paragraaf "Handmatige verbinding met werkplaats" hieronder).

Automatische verbinding met werkplaats

 N.b.

Om te voorkomen dat de bestuurder wordt gestoord door ongewenste verzoeken om verbinding (bijvoorbeeld als de auto vaak wordt geparkeerd in de buurt van een werkplaats met een erkend Volvo-netwerk), wordt de manier van verbinden omgezet in handmatig verbinden als de bestuurder een verzoek om verbinden in een tijdsbestek van 5 dagen 2 keer afwijst.

Zonder bevestiging van de bestuurder

Dit alternatief is de eenvoudigste manier om storingsdiagnosegegevens over te dragen. U hoeft de verbinding met de auto niet te bevestigen.

Als de auto stopt bij de werkplaats en u de motor afzet met de startknop, verschijnt er een melding boven aan het middendisplay. De auto wordt automatisch verbonden zodra u het bestuurdersportier opent, op voorwaarde dat u niet op knop Annuleren van de melding drukt.

Met bevestiging van de bestuurder

Dit alternatief houdt in dat u de verbinding met de auto moet bevestigen.

Als de auto stopt bij de werkplaats en u de motor afzet met de startknop, verschijnt een pop-upvenster op het middendisplay. De auto wordt automatisch verbonden zodra u het bestuurdersportier opent, als u op knop Verbinden van het pop-upvenster drukt. Als u niets doet of op knop Annuleer van het pop-upvenster drukt, komt er geen verbinding tot stand.

Handmatige verbinding met werkplaats

De onderhoudsmonteur zorgt ervoor dat handmatig verbinding gemaakt wordt.

Manier van verbinden wijzigen

De manier om de auto te verbinden is te wijzigen op het instellingsscherm van het middendisplay.

Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
Druk op CommunicatieVolvo-servicenetwerken.
Kies Automatisch verbinden zodra ik aankom, Eerst vragen voor verbinden of Nooit verbinden en nooit vragen (handmatig verbinden).
  1. 1 Deze functie zal geleidelijk worden ingevoerd, al naar gelang de servicewerkplaatsen hun dienstenaanbod uitbouwen.