Stuurslotfout

Het stuurslot bemoeilijkt de besturing zoals bij gebruik van de auto door onbevoegden. Er is mogelijk een mechanisch geluid waarneembaar, wanneer u het stuurslot inschakelt of opheft.

Stuurslot activeren

Wanneer u de auto van buitenaf vergrendelt en de motor is uitgeschakeld, wordt het stuurslot geactiveerd. Als u de auto onvergrendeld achterlaat, wordt na verloop van korte tijd automatisch het stuurslot geactiveerd.

Stuurslot opheffen

Wanneer u de auto van buitenaf ontgrendelt, wordt het stuurslot gedeactiveerd. Als de auto niet is vergrendeld, is het voor het opheffen van het stuurslot voldoende dat de transpondersleutel in het interieur aanwezig is en dat motor gestart wordt door de startknop naar START te draaien.