Timer voor preconditioning

U kunt de timer dusdanig instellen dat de preconditioning gereed is op een bepaald tijdstip.
De timer kan tot 8 verschillende instellingen hanteren voor:
  • een tijdstip op een bepaalde datum
  • een tijdstip op één of meer dagen van de week, voor eenmalige of terugkerende activering.

 N.b.

Preconditioning is alleen beschikbaar als de auto is aangesloten op een stroomaansluiting1. Een laadpaal die niet altijd actief is, bijv. vanwege een timer, kan tot het uitvallen van de preconditioning leiden.

Als de auto niet is aangesloten op een stroomaansluiting, kan in een warm klimaat toch een korte afkoeling van het interieur worden bewerkstelligd door de preconditioning rechtstreeks te starten.

  1. 1 Geldt voor een elektrische verwarming.