Verkeersbordinformatie activeren/deactiveren

De verkeersbordinformatie (Road Sign Information - RSI) is te activeren/deactiveren.

Verkeersbordinformatie activeren/deactiveren

P5-1507-Knapp TrafikSkyltsInformation RSI

De functie is te activeren/deactiveren op het functiescherm van het middendisplay.

Druk op de knop Road Sign Information in het functiescherm.
RSI wordt geactiveerd en de knop laat een groene indicatie zien - een grijze indicatie betekent dat RSI gedeactiveerd is.

Snelheidswaarschuwing activeren/deactiveren

De snelheidswaarschuwing waarschuwt u bij overschrijding van de geldende snelheidslimiet. U krijgt altijd een snelheidswaarschuwing bij overschrijding van de snelheidslimiet voor flitspalen die in verband met de flitspaalinformatie geregistreerd staat. U kunt zelf kiezen of de functie geactiveerd of gedeactiveerd moet zijn.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

De snelheidswaarschuwing bestaat uit een tijdelijk knipperend symbool op het bestuurdersdisplay voor de maximumsnelheid als de snelheid wordt overschreden.

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op My CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Kies Waarschuwing max. snelheid om de snelheidswaarschuwing te activeren/deactiveren.
Als de functie wordt geactiveerd, wordt er een snelheidskiezer weergegeven.

U kunt het niveau waarop een snelheidswaarschuwing moet worden gegeven hoger/lager maken door op de pijl-omhoog/omlaag te drukken.

Let erop dat er geen rekening wordt gehouden met een uitgevoerde grenscorrectie als het symbool voor de flitspaal op het bestuurdersdisplay staat.

Akoestische waarschuwing activeren/deactiveren

Het is mogelijk om ook een akoestische waarschuwing te krijgen bij een snelheidswaarschuwing:

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op My CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Kies Audiowaarschuwing om de akoestische waarschuwing te activeren/deactiveren.

Bij activering van Audiowaarschuwing krijgt u ook bij het negeren van een inrijverbod een waarschuwing.