Hybridespecifieke informatie

Welke meters en functies op het bestuurdersdisplay verschijnen, hangt af van de gekozen rijstand. De rijstanden bieden allemaal unieke instrumenten die u helpen om zo zuinig mogelijk met de auto te rijden.

De auto slaat ook statistiek op van gereden ritten die wordt verwerkt in staafdiagrammen.

Hybride-unieke symbolen

De verschillende instrumenten geven op uiteenlopende manieren het verband aan tussen het benutte en het beschikbare vermogen van de elektromotor.

P5- 15w19-XC90H - torque bolt -DIM

Geeft het beschikbare vermogen van de elektromotor. Een gevuld symbool betekent dat de elektromotor wordt gebruikt.

P5-15w19 - XC90H torque bolt outline

Geeft het beschikbare vermogen van de elektromotor. Een niet-gevuld symbool betekent dat de elektromotor niet wordt gebruikt.

P5- 15w19-XC90H - torque drop - DIM

Geeft het vermogensniveau aan waarbij de verbrandingsmotor aanslaat. Een gevuld symbool betekent dat de verbrandingsmotor wordt gebruikt

P5-15w19 - XC90H Torque drop outline

Geeft het vermogensniveau aan waarbij de verbrandingsmotor aanslaat. Een niet-gevuld symbool betekent dat de verbrandingsmotor niet wordt gebruikt.

P5- 15w19-XC90H - battery - electrick engine charging - DIM

Een indicator die aangeeft dat de hybride-accu wordt opgeladen.

P5-15w19 - Hybridbattery indicator

Een indicator die de hoeveelheid energie in de accu aangeeft die beschikbaar is voor de elektromotor. De indicator wordt weergegeven bij de hybride-accumeter in de hoek rechtsonder.

P5-15w19 - XC90H eDTE indicator

Indicator eDTE (Electrical Distance To Empty). Toont de actuele actieradius op de accu.

Hybridemeter

Beschikbaar vermogen elektromotor

In de hoek rechtsonder van het instrument, tussen de hybridemeter en de brandstofmeter, zit een accumeter. De meter geeft de resterende hoeveelheid energie in de accu aan. Deze energie wordt niet alleen gebruikt voor de elektromotor maar ook voor de koeling of verwarming van de auto.

Gewenst vermogen

De wijzer geeft het door u gewenste motorvermogen aan op basis van de stand van het gaspedaal. Hoe groter de uitslag op de schaal, hoe groter het gewenste vermogen in de actuele versnelling. De markering tussen de bliksemschicht en de druppel toont het punt waarop de elektromotor stopt en de verbrandingsmotor verder gaat.

Bijvoorbeeld

P5- 15w19-XC90H - drive mode HYBRID - no torque

De auto is gestart maar staat stil, geen vermogensvraag.

P5- 15w19-XC90H - drive mode HYBRID - much torque

De elektromotor is niet in staat het gevraagde motorvermogen te leveren, zodat de verbrandingsmotor aanslaat.

P5- 15w19-XC90H - drive mode HYBRID - generates power - DIM

De auto genereert stroom naar de accu en de accu wordt opgeladen, bijv. bij een lichte druk op het rempedaal of bij afremmen op de motor op een helling naar beneden.

Rijstand Save

P5-15w19 - Drivemode SAVE lock

De rijstand Save is geactiveerd. De accu is ingesteld op het niveau dat gold bij activering van de rijstand. Dit wordt aangegeven door het symbool P5-15w19 - Hybridbattery indicator lock dat bij de accu-indicator wordt weergegeven. Het energieniveau wordt in stand gehouden doordat het systeem de verbrandingsmotor op dezelfde manier stopt/start als in de Hybrid-stand. De verbrandingsmotor wordt gebruikt. Als het energieniveau van de hybride-accu lager dan 33% is als de rijstand wordt geactiveerd, slaat de verbrandingsmotor aan om de accu tot 33% op te laden. Voor meer informatie, zie de paragraaf "Rijstanden".