Volvo On Call*

Volvo On Call (VOC)* is een aanvullende dienst op abonnementsbasis voor Volvo-bezitters. Het abonnement bestaat uit veiligheids- en comfortdiensten en een beveiligingspakket.

Het VOC-systeem is gekoppeld aan het SRS- en alarmsysteem van de auto en aan de overige systemen van de auto (bijvoorbeeld sloten en klimaatregeling). De auto is voorzien van een ingebouwd modem ten behoeve van de communicatie voor de VOC-diensten.

Beschikbaarheid

Bij uitname van de transpondersleutel blijven de functies van het systeem gedurende 5 dagen permanent beschikbaar en tijdens de 17 daaropvolgende dagen eenmaal per uur. Na in totaal 22 dagen staat het systeem uit, totdat u de auto opnieuw start.

Het systeem maakt gebruik van GNSS (Global Navigation Satellite System) om de auto te lokaliseren. De ingebouwde modem van de auto wordt gebruikt voor contact met de VOC-helpdesk en de mobiele app VOC.

 Waarschuwing

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners mobiele dekking hebben en op de markten waar de dienst beschikbaar is.

Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.

Abonnement

Wanneer na aankoop van de auto het systeem wordt geactiveerd, gaat een abonnement in. Het abonnement heeft afhankelijk van de markt een bepaalde geldigheidsduur.

Informatie op internet

Zie support.volvocars.com voor meer informatie over Volvo On Call.

Met een persoonlijke Volvo ID kunt u inloggen op de mobiele app.

  1. * Optie/accessoire.