Hybridespecifieke symbolen en meldingen

Op het bestuurdersdisplay kunnen enkele symbolen en meldingen verschijnen ten aanzien van XC90 Twin Engine. Ze kunnen ook verschijnen in combinatie met algemene controle- en waarschuwingssymbolen en doven nadat de onderliggende problemen zijn verholpen.
SymboolMeldingBetekenis
P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

Storing accu opladen

Service urgent Rijd naar werkplaats

Storing in de hybride-accu. Bezoek een werkplaats1 om de accu zo spoedig mogelijk te laten controleren.
P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

Storing accu opladen

Stop veilig

Storing in de hybride-accu. Breng de auto zo spoedig mogelijk tot stilstand en neem contact op met een werkplaats1 voor controle van de accu.
P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

Accuspanning laag

Tijdelijk beperkte functionaliteit

De hybride-accu is onvoldoende opgeladen om er optimaal op te kunnen rijden. Laad de accu zo spoedig mogelijk op.
P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

Storing accu opladen

Accu bijna leeg. Stop veilig

De hybride-accu is onvoldoende opgeladen. Breng de auto zo snel mogelijk tot stilstand en laad de accu op.
P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

Accustoring

Zekering accu Service vereist

Storing in de hybride-accu. Bezoek een werkplaats1 om de werking zo spoedig mogelijk te laten controleren.
P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

Accu oververhit

Stop veilig

De temperatuur in de hybride-accu lijkt abnormaal toe te nemen, stop de auto en zet de motor af. Wacht minimaal 5 minuten voordat u verder rijdt. Bel de werkplaats1 of controleer van buitenaf of alles weer normaal werkt voordat u verder rijdt.
P5-15w19-XC90H-Symbol-Reduced speed limit-warning

Vermogen verlaagd

Max. rijsnelheid beperkt

De hybride-accu is onvoldoende opgeladen voor hogere snelheden. Laad de accu zo spoedig mogelijk op.
P5-15w19-XC90H-Symbol-HybridSystems-information

Hybridesysteem

Ruw gedrag bij lage snelheid, gebruik auto OK

Het hybridesysteem werkt niet naar behoren. Bezoek een werkplaats1 om de werking zo spoedig mogelijk te laten controleren.
P5-15w19-XC90H-Symbol-HybridSystems-information

Storing hybridesyst.

Service vereist

Het hybridesysteem is defect. Bezoek een werkplaats1 om de werking zo spoedig mogelijk te laten controleren.
P5-15w19-XC90H-Symbol-ChargeCable

Laadkabel

Vóór starten verwijderen

Verschijnt wanneer u de auto probeert te starten terwijl de laadkabel nog op de auto is aangesloten. Koppel de laadkabel los en sluit de klep van de laadaansluiting.
P5-15w19-XC90H-Symbol-ChargeCable

Laadkabel

Gewist? Houd startknop 7s ingedrukt op START

Verschijnt, wanneer u na een eerste startpoging, de auto probeert te starten met de laadkabel nog aangesloten op de auto. Ontkoppel de laadkabel of controleer dat de laadkabel daadwerkelijk is losgekoppeld en dat de klep van de laadaansluiting is gesloten.
  1. 1 Geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.