City Safety

City Safety waarschuwt u met visuele en akoestische signalen voor voetgangers, fietsers en voorliggers – de auto remt automatisch als u niet zelf binnen een redelijke tijd reageert.
P5-1507-CitySafety Princip
Locatie gecombineerde camera en radarsensor.

City Safety kan een aanrijding voorkomen of de impactsnelheid verlagen.

City Safety is een hulpmiddel dat bedoeld is om u te waarschuwen, wanneer het gevaar bestaat dat u op een voetganger of achter op een (stilstaande of rijdende) fietser of voorligger botst.

City Safety kan u helpen een botsing te voorkomen tijdens filerijden en dergelijke, waarbij plotselinge wijzigingen in het verkeer vóór u gekoppeld aan onoplettendheid tot bijna-ongelukken kunnen leiden.

Het systeem helpt u door automatisch te remmen, wanneer het gevaar voor een botsing met een voorligger reëel is en u zelf niet snel genoeg remt en/of uitwijkt.

City Safety start een korte, krachtige remmanoeuvre en zorgt er normaliter voor dat u net achter uw voorligger tot stilstand komt. Voor veel bestuurders die dit niet gewend zijn is een dergelijke remmanoeuvre onprettig.

City Safety wordt geactiveerd in situaties waar u eigenlijk al veel eerder had moeten remmen, zodat de functie niet altijd uitkomst biedt.

City Safety is erop gebouwd om zo laat mogelijk geactiveerd te worden om onnodige ingrepen te voorkomen.

U en eventuele passagiers zullen normaal alleen merken dat City Safety actief is, wanneer een botsing dreigt.

City Safety kan een botsing met een voorligger of fietser voorkomen door een verlaging van de snelheid tot 50 km/h (30 mph). Voor voetgangers is City Safety in staat tot een snelheidsverlaging tot 45 km/h (28 mph).

Bij een snelheidsverschil groter dan 50 km/h (30 mph) of 45 km/h (28 mph) kan City Safety door automatische remingrepen een botsing niet geheel voorkomen, maar wel de gevolgen ervan beperken.

 Waarschuwing

City Safety is een hulpmiddel en werkt niet in alle rijsituaties en verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

Er wordt alleen gewaarschuwd, wanneer de kans op een botsing groot is. Dit gedeelte plus het gedeelte "Beperkingen van City Safety" informeren over de beperkingen die u als bestuurder moet kennen, voordat u City Safety gebruikt.

Er wordt niet gewaarschuwd noch geremd voor voetgangers en fietsers bij een rijsnelheid hoger dan 80 km/h (50 mph).

De Auto Brake van City Safety kan een botsing geheel voorkomen of de botssnelheid verlagen. Bedien voor een maximale remwerking altijd het rempedaal – ook al wordt er automatisch geremd.

City Safety activeert geen automatische remingrepen bij krachtig versnellen.

Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor om de juiste afstand en snelheid aan te houden – wacht nooit af totdat Collision Warning of City Safety ingrijpt.

Marktbeperking

City Safety is niet in alle landen beschikbaar. Als City Safety niet in het menu van het middendisplay voor Instellingen voorkomt, zit dit systeem niet op de auto.

Zoekpad in hoofdmenu: InstellingenMy CarIntelliSafe

Overzicht

P5-1546-CitySafety Princip m Koll-varning
Functie-overzicht.
  1. P5-Icon red circle 1Audiovisueel waarschuwingssignaal bij gevaar voor een botsing.
  2. P5-Icon red circle 2Afstandsmeting met gecombineerde camera en radarsensor
City Safety vervult drie functies in de volgende volgorde:
  1. Collision Warning
  2. Brake Support
  3. Auto Brake

Collision Warning

Eerst wordt u gewaarschuwd voor een dreigende aanrijding.

City Safety kan voetgangers, fietsers of voorliggers voor uw auto registreren die stilstaan of zich in dezelfde richting als u bewegen.

Bij gevaar voor een aanrijding met een voetganger, fietser of een voorligger en met voorliggers aangeduid in "City Safety bij kruisend verkeer" wordt uw aandacht getrokken met een rood knipperend waarschuwingssymbool (1), een akoestisch signaal en een haptische waarschuwing in de vorm van rempedaaltrilling. Bij lagere snelheden, krachtig afremmen door de bestuurder of het geven van gas wordt geen haptische waarschuwing verstrekt. De intensiteit van de rempedaaltrilling is afhankelijk van de rijsnelheid.

Brake Support

Als het gevaar voor een aanrijding na de Collision Warning verder is toegenomen, treedt de Brake Support in werking.

Brake Support helpt u bij het remmen, als het systeem ervan uitgaat dat de remmanoeuvre alleen niet voldoende is om een botsing te voorkomen.

Auto Brake

In allerlaatste instantie wordt de automatische remfunctie geactiveerd.

Als u in deze fase nog steeds niet aan een uitwijkmanoeuvre bent begonnen en er een aanrijding dreigt, wordt er automatisch geremd, ongeacht of u zelf remt of niet. De auto wordt daarbij maximaal afgeremd om de botssnelheid te beperken of zoveel als nodig is om een aanrijding te voorkomen.

Bij activering van de automatische remfunctie worden mogelijk ook de gordelspanners geactiveerd. Zie voor meer informatie onder "Gordelspanners".

Auto Brake kan in bepaalde situaties de remingreep met lichter remmen beginnen en vervolgens overgaan op de volledige remwerking.

Wanneer City Safety een botsing met een stilstaand obstakel heeft voorkomen, blijft de auto stilstaan totdat u bepaalde actie onderneemt. Als de auto wordt afgeremd wegens een langzamer rijdende voorligger, wordt uw snelheid afgestemd op die van de voorligger.

U kunt een remingreep altijd afbreken hard op het gaspedaal te trappen.

 N.b.

Als City Safety™ remt, gaan de remlichten branden.

Wanneer City Safety ingrijpt en remt, verschijnt op het bestuurdersdisplay de melding dat het systeem actief is/was.

 Waarschuwing

Gebruik City Safety niet om uw rijgedrag aan te passen – als u er blind op vertrouwt dat City Safety remt, raakt u vroeg of laat betrokken bij een botsing.