Instellingen resetten op instellingsscherm

Alle gewijzigde instellingen in het instellingsscherm kunnen in één keer worden gereset naar hun standaardwaarden.
Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op SysteemFabrieksreset.
Druk op OK om de reset te bevestigen.