Slepen

Bij het slepen wordt de auto met behulp van een sleepkabel voortgetrokken door een ander voertuig.

Ga alvorens te slepen na wat de wettelijk voorgeschreven maximumsnelheid voor slepen is.

Voorbereidingen en slepen

Schakel de alarmlichten van de auto in.
Bevestig de sleepkabel aan het sleepoog.
Hef het stuurslot op door de auto te ontgrendelen.

 N.b.

In de contactslotstand II wordt het stuurslot gedeactiveerd als de auto onvergrendeld was. Zie het hoofdstuk "Contactslotstand" voor meer informatie.
Zet de auto in contactslotstand II door de startknop naar START te draaien en de knop zo'n 4 seconden in stand START vast te houden. Laat vervolgens knop los, die automatisch terugveert naar de uitgangspositie.
Zet de keuzehendel in stand N en los de parkeerrem.
U kunt vervolgens beginnen met het slepen.
Houd, wanneer de slepende auto afremt, de sleepkabel altijd strak door met uw voet lichte druk op het rempedaal uit te oefenen - zo voorkomt u schokken.
Sta klaar om te remmen om de auto tot stilstand te brengen.

 Belangrijk

Berg de auto altijd zo dat de wielen in de rijrichting draaien.

  • Sleep auto's met een automatische versnellingsbak niet met een hogere snelheid dan 80 km/h (50 mph) en niet verder dan 80 km.

 Waarschuwing

  • Controleer voordat u gaat slepen of het stuurslot eraf is.
  • Contactslotstand II moet geactiveerd zijn – in contactslotstand I zijn alle airbags gedeactiveerd.
  • Zorg dat de transpondersleutel tijdens het slepen altijd in de auto aanwezig is.

 Waarschuwing

De rem- en stuurbekrachtiging werken niet als de motor is uitgeschakeld. Er moet ca. 5 keer zo hard op het rempedaal worden getrapt en de besturing gaat aanzienlijk zwaarder dan normaal.

Starten met hulpaccu

Probeer de motor niet aan te slepen. Gebruik een hulpaccu als de startaccu dusdanig ontladen is dat de motor niet kan worden gestart.

 Belangrijk

De katalysator kan beschadigd raken bij pogingen om de motor via slepen aan het draaien te krijgen.