Systeeminstellingen wijzigen op instellingsscherm

De categorie Systeem in het instellingsscherm verzamelt instellingen en informatie die in zijn algemeenheid gelden voor de systemen van de auto, bijvoorbeeld taal en eenheden.

De systeeminstellingen onder Tijd en Datum, Toetsenbordindelingen, Stembediening, Software-updates, Fabrieksreset en Services staan beschreven in de desbetreffende artikelen van de gebruikershandleiding.

Systeemtaal wijzigen

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op SysteemTaal.
Systeemtaal selecteren. Talen met ondersteuning van stembediening hebben een stembedieningssymbool.
De taal op het bestuurdersdisplay, het middendisplay en het head-updisplay wordt gewijzigd.

Systeemeenheden wijzigen

Lengte- en volume-eenheden wijzigen

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op SysteemEenhedenEenheden.
Kies uit de volgende eenheidsnormen:
  • Metr. - kilometer, liter en graden Celsius.
  • Imper. - miles, gallons en graden Celsius.
  • VS - miles, gallons en graden Fahrenheit.
De eenheden op het bestuurdersdisplay, het middendisplay en het head-updisplay worden gewijzigd.

De bandenspanningseenheid wijzigen

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op SysteemEenhedenBandenspanning.
Kies de bandenspanningseenheid.
De eenheid voor bandenspanning in de app Auto status op het middendisplay wordt gewijzigd.

Zie de opslaginformatie

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op SysteemOpslag.
De opslaginformatie voor de harde schijf van de auto verschijnt - met onder andere de totale capaciteit, de beschikbare capaciteit en de hoeveelheid ruimte die de geïnstalleerde applicaties gebruiken.

Zie het identificatienummer van de auto

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op SysteemVehicle Identification Number.
Het identificatienummer van de auto (VIN1) verschijnt.
  1. 1 Vehicle Identification Number.