Instellingen voor tekstbericht

Instellingen voor tekstbericht op aangesloten telefoon.

Melding

Druk op Instellingen in het hoofdscherm.

Druk op CommunicatieTekstberichten en kies instellingen.

  • Melding in middendisplay - berichtmeldingen op de statusbalk van het middendisplay weergeven.
  • Melding in bestuurdersdisplay - berichten weergeven op het bestuurdersdisplay. Bij berichten op het bestuurdersdisplay kunt u binnenkomende berichten actief hanteren via de knoppenset rechts op het stuurwiel.
  • Tekstberichttoon - signaal voor binnenkomende sms-berichten kiezen.