Direct aan de slag met kaartnavigatie

Het elektrische systeem van de auto wordt bij het openen van het bestuurdersportier automatisch ingeschakeld.

Navigatie Aan/Uit

Aan

P5-1546-Navi-JPN- Hitta-Hem-knapp + Touch screen
  1. P5-Icon red circle 1"Home"-knop
  2. P5-Icon red circle 2Menuregel "Navigatie"

Als het navigatiesysteem geen kaart op het middendisplay weergeeft, drukt u op de bovenste menuregel Navigatie (2).

Verschijnt de menuregel Navigatie niet op het middendisplay - druk dan op de "Home"-knop (1) en vervolgens op de menuregel Navigatie (2).

Daarna wordt de kaart van het actuele gebied weergegeven, waarop de auto wordt aangeduid met een blauwe driehoek.

 Waarschuwing

Denk aan het volgende:

  • Richt al uw aandacht op de weg en concentreer u volledig op het rijden.
  • Neem de geldende verkeersregels in acht en rijd voorzichtig.
  • Vanwege bijv. weersomstandigheden of het jaargetijde kunnen bepaalde aanbevelingen voor de route minder betrouwbaar zijn.

Uit

Het navigatiesysteem is niet uit te schakelen, maar blijft altijd op de achtergrond doorwerken. Het wordt pas uitgeschakeld wanneer u de auto verlaat en vergrendelt.

 N.b.

Het navigatiesysteem is ook met uitgeschakelde motor toegankelijk. Bij een te lage accuspanning wordt het systeem uitgeschakeld.