Automatische klimaatregeling

Bij automatische klimaatregeling regelt de klimaatregeling automatisch meerdere klimaatfuncties.
P5-1507–Climate–Button AUTO
Knop voor automatische klimaatregeling op klimaatscherm.
Open het klimaatscherm op het middendisplay.
Druk kort of lang op AUTO.

De automatische klimaatregeling wordt geactiveerd/gedeactiveerd en de knop gaat branden/dooft.

De automatische klimaatregeling regelt automatisch de luchtrecirculatie, airconditioning en luchtverdeling.

Ventilatorstand en temperatuur worden afhankelijk van de vraag of u de desbetreffende knop kort of lang indrukt als volgt gewijzigd:
  • Kort indrukken - voorgaande instelling(en) hervatten.
  • Lang indrukken - standaardinstellingen (stand 3 en 22 °C/72 °F) hanteren.