Timer voor preconditioning* instellen

De timer voor preconditioning kan tot 8 verschillende tijdstippen hanteren.

Tijdstip toevoegen

P5-1507–Climate–Button preconditioning new timer
De knop voor tijdstip toevoegen op de tab Standklimatisering op het klimaatscherm.
Open het klimaatscherm op het middendisplay.
Kies de tab Standklimatisering.
Druk op Timer toevoegen.
Er verschijnt een pop-upvenster.

 N.b.

Het is niet mogelijk om meer tijdstippen te programmeren, als er al 8 timerinstellingen bestaan. Om een nieuw tijdstip te kunnen toevoegen moet u eerst een ouder tijdstip verwijderen.

Druk op Datum om een tijdstip in te stellen voor een bepaalde datum.

Druk op Dagen om een tijdstip in te stellen voor één of meer dagen van de week.

Met Dagen: Activeer/deactiveer de repeteerfunctie door het vakje voor Wekelijks herhalen aan/uit te vinken.

Met Datum: Kies een datum voor de preconditioning door met de pijltoetsen in de datumlijst te bladeren.

Met Dagen: Kies een dag van de week voor de preconditioning door op de knoppen voor de dagen van de week te drukken.

Stel het tijdstip in dat de preconditioning moet zijn afgerond door te bladeren met de pijltoetsen op de klok.
Druk op Bevestig om het ingestelde tijdstip toe te voegen.
Het ingestelde tijdstip wordt toegevoegd aan de lijst en geactiveerd.

 Waarschuwing

Gebruik preconditioning niet als de auto is uitgerust met verwarming*:

  • Binnen in ongeventileerde ruimten. Bij inschakeling van de kachel worden uitlaatgassen geproduceerd.
  • Op plekken met brandbaar of licht ontvlambaar materiaal in de buurt. Brandstof, gassen, hoog gras, houtmeel, enz. kunnen ontbranden.
  • Als de kans bestaat dat de uitlaat van de verwarming is geblokkeerd. Een pak sneeuw in de wielkast rechtsvoor kan bijvoorbeeld de ventilatie van de verwarming verhinderen.

Houd er rekening mee dat de preconditioning kan starten op grond van een eerder geprogrammeerd timertijdstip.

Ingesteld tijdstip bewerken

Open het klimaatscherm op het middendisplay.
Kies de tab Standklimatisering.
Druk op het tijdstip dat u wilt wijzigen.
Er verschijnt een pop-upvenster.
Bewerk het tijdstip op dezelfde manier als bij "Tijdstip toevoegen" hierboven.

Ingesteld tijdstip verwijderen

P5-1507–Climate–Button preconditioning edit timer
De knop voor lijst bewerken/ingesteld tijdstip verwijderen op de tab Standklimatisering op het klimaatscherm.
Open het klimaatscherm op het middendisplay.
Kies de tab Standklimatisering.
Druk op Lijst bewerken.
Druk op het verwijderingspictogram rechts in de lijst.
Het pictogram verandert in de tekst Wissen.
Druk ter bevestiging op Wissen.
Het ingestelde tijdstip wordt uit de lijst verwijderd.
  1. * Optie/accessoire.