Blind Spot Information*

Het Blind Spot Information (BLIS) dient om u te waarschuwen voor naderende achterliggers schuin achter en naast u bij ritten in druk verkeer op wegen met meerdere rijbanen in dezelfde richting.
BLIS is een hulpmiddel om u te waarschuwen voor:
  • voertuigen in de dode hoek
  • snel naderende achterliggers in de linker en rechter rijbaan naast uw auto.
P5-1507-BLIS Mirror
Positie van het BLIS-lampje.
  1. P5-Icon red circle 1Controlelampje
  2. P5-Icon red circle 2BLIS-symbool
P5-1507-BLIS Princip
Werkingsprincipe van Blind Spot Information
  1. P5-Icon red circle 1Zone in dode hoek
  2. P5-Icon red circle 2Zone voor snel naderende achterliggers.

BLIS werkt bij snelheden hoger dan 10 km/h (6 mph).

Het systeem reageert in de volgende gevallen:
  • uw auto wordt ingehaald door andere voertuigen
  • een achterligger nadert uw auto snel.

Wanneer BLIS een voertuig binnen zone 1 of een snel naderende achterligger in zone 2 ontdekt, brandt het controlelampje bij de desbetreffende zijspiegel constant. Als u in deze stand de richtingaanwijzers activeert aan de kant waarvoor de waarschuwing wordt gegeven, schakelt het controlelampje over van constant branden op knipperen met een feller licht.

 N.b.

Het lampje gaat branden aan de kant van de auto waar het systeem het voertuig heeft ontdekt. Als de auto aan beide kanten tegelijkertijd wordt ingehaald, gaan beide lampjes branden.

 Waarschuwing

Blind Spot Information werkt niet in scherpe bochten.

Blind Spot Information werkt niet als de auto achteruitrijdt.

 Waarschuwing

Blind Spot Information is slechts een aanvullend hulpmiddel en werkt niet in alle situaties.

Blind Spot Information vormt geen vervanging voor een veilige rijstijl en het gebruik van de buitenspiegels.

Ook met Blind Spot Information moet u altijd oplettend en verantwoord blijven rijden - u bent er altijd verantwoordelijk voor dat u op een veilige manier van rijstrook wisselt.

 Waarschuwing

Het systeem is een aanvulling op, en vormt geen vervanging voor, een veilige rijstijl en het gebruik van de buitenspiegels. Ook met het systeem moet u altijd oplettend en verantwoord blijven rijden. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het veilig van rijbaan wisselen.
  1. * Optie/accessoire.