Digitale radio

Digitale radio (Digital Audio Broadcasting, DAB) is een systeem voor digitale overdracht van radiosignalen. De radio ondersteunt DAB, DAB+ en DMB (Digital Multimedia Broadcasting).
P5–1507–Voice control symbol

De radio is te bedienen via stemcommando's, de stuurknoppen of via het middendisplay.

P5–1507–App-DAB Radio

De app voor digitale radio start u vanuit het appscherm op het middendisplay.

Digitale radio is op dezelfde manier te beluisteren als FM- en AM-radio, zie paragraaf "Van radiozender wisselen en radiozender zoeken". Behalve Zenders, Favorieten en Genres kunt u daarbij ook kiezen uit subkanalen en Ensembles. Ensembles zijn groepen radiokanalen (kanaalgroep) die op dezelfde frequentie zenden.

DAB-subkanaal

Secundaire componenten worden vaak aangeduid als subkanalen. Dergelijke componenten zijn van tijdelijke aard en kunnen bijvoorbeeld uit vertalingen van het hoofdprogramma bestaan. Subkanalen worden aangegeven met een pijlsymbool in het kanaaloverzicht.