Roll Stability Control

Roll Stability Control (RSC) is een stabiliteitssysteem dat de kans verkleint op kantelen en over de kop slaan bij bijvoorbeeld heftige uitwijkmanoeuvres of als de auto gaat slippen.

Het RSC-systeem registreert of en hoeveel de helling van de auto in zijwaartse richting wordt gewijzigd. Aan de hand van deze informatie wordt vervolgens berekend of de kans bestaat dat de auto over de kop slaat. Als deze kans bestaat, treedt de elektronische stabiliteitscontrole van de auto in werking, waarna het koppel van de motor wordt verlaagd en een of meer wielen worden geremd totdat de auto zijn stabiliteit terug heeft.

 Waarschuwing

Onder normale omstandigheden zorgt het RSC-systeem voor een betere wegligging, wat voor u echter geen reden mag zijn om sneller te gaan rijden. Neem altijd de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het rijden.