Het toetsenbord in het middendisplay gebruiken

Met het toetsenbord van het middendisplay kunt u met toetsen tekst invoeren op het scherm, maar ook handmatig door letters en tekens "in te tekenen" op het scherm.

Tekst invoeren met toetsenbord

Met het toetsenbord kunnen tekens, letters en cijfers worden ingevoerd, bijvoorbeeld om tekstberichten van de auto in te voeren, wachtwoorden in te vullen en naar artikelen te zoeken in de digitale gebruikershandleiding.

Het toetsenbord verschijnt alleen als het mogelijk is om op het scherm te schrijven.

P5-1507-Keypad layout
De afbeelding laat een overzicht zien van een aantal van de knoppen die op het toetsenbord kunnen verschijnen. Het uiterlijk wisselt, al naar gelang de taalinstellingen en in welk verband het toetsenbord wordt gebruikt.
 1. P5-Icon red circle 1Regel met suggesties voor woorden of pinyin1. De voorgestelde woorden worden aangepast naarmate er nieuwe letters worden ingetypt. Blader door de suggesties door op de pijlen naar links en naar rechts te drukken. Druk op een suggestie om deze te selecteren. Let erop dat deze functie niet door alle taalopties wordt ondersteund. De regel is dan niet zichtbaar op het toetsenbord.
 2. P5-Icon red circle 2Afhankelijk van de voor het toetsenbord gekozen taal (zie punt 7) worden de beschikbare tekens aangepast. Druk op een teken om dit in te voeren.
 3. P5-Icon red circle 3Al naar gelang in welk verband het toetsenbord wordt gebruikt, werkt de knop op verschillende manieren - hetzij om @,.com in te voeren, hetzij om een nieuwe regel aan te maken.
 4. P5-Icon red circle 4Verbergt het toetsenbord. Als dat niet mogelijk is, verschijnt de knop niet.
 5. P5-Icon red circle 5Wordt gebruikt om met hoofdletters te schrijven. Druk eenmaal om een hoofdletter te schrijven en dan verder te gaan met kleine letters. Door nogmaals te drukken worden alle letters hoofdletters. Als u nog eens drukt, wordt het toetsenbord weer ingesteld op kleine letters. In deze stand wordt de eerste letter na een punt, uitroepteken of vraagteken als hoofdletter geschreven. Dit geldt ook voor de eerste letter in het tekstveld. In tekstvelden die bestemd zijn voor namen of adressen begint automatisch elk woord met een hoofdletter. In tekstvelden waar wachtwoorden, webadressen of e-mailadressen moeten worden ingevuld, worden alle letters juist klein, tenzij anderszins actief met de knop wordt ingesteld.
 6. P5-Icon red circle 6Cijferinvoer. Het toetsenbord (2) laat dan cijfers zien. Druk op P5-1507-Keypad_button_go back to letters, dat in de cijferstand verschijnt in plaats van P5-1507-Keypad_button_go back to numbers, om terug te keren naar het toetsenbord met letters, of op P5-1507-Keypad_button_symbols om het toetsenbord met speciale tekens te zien.
 7. P5-Icon red circle 7Wijzigt de taal voor de tekstinvoer, bijvoorbeeld UK. Tekens die kunnen worden ingevoerd alsook suggesties voor woorden (1) veranderen al naar gelang de gekozen taal. Indrukken om een lijst met talen te krijgen en op de te gebruiken taal drukken. Om meer talen aan het toetsenbord toe te voegen - zie de rubriek "Taal van het toetsenbord wijzigen" hieronder.
 8. P5-Icon red circle 8Spatie.
 9. P5-Icon red circle 9Maakt tekstinvoer ongedaan. Kort indrukken om één teken per keer te verwijderen. Wacht even voordat u opnieuw drukt om het volgende teken te verwijderen, enz.
 10. P5-Icon red circle 10Vervangt de toetsenbordstand om in plaats daarvan handmatig letters en tekens in te voeren. Lees meer onder de rubriek "Handmatig tekens/letters invoeren op het scherm".

Druk op de bevestigingsknop boven het toetsenbord (niet zichtbaar op de afbeelding) om de gemaakte tekstinvoer te bevestigen. De knop ziet er verschillend uit, al naar gelang de context.

Taal van het toetsenbord wijzigen

Om op het toetsenbord tussen de verschillende talen te kunnen wisselen, moeten de talen eerst onder Instellingen worden toegevoegd.

Taal toevoegen/verwijderen in instellingen

Het toetsenbord is automatisch ingesteld op dezelfde taal als de systeemtaal. De taal voor het toetsenbord kan handmatig worden aangepast zonder dat dit gevolgen heeft voor de systeemtaal.
Druk op Instellingen in het hoofdscherm.
Druk op SysteemToetsenbordindelingen.
Kies één of meer talen in de lijst.
Nu kunt u direct op het toetsenbord wisselen tussen de geselecteerde talen.

Als er onder Instellingen geen talen actief zijn gekozen, houdt het toetsenbord dezelfde taal als de systeemtaal van de auto. Zie paragraaf "Systeeminstellingen wijzigen in het hoofdmenu".

Op het toetsenbord wisselen tussen verschillende talen

P5-1507-Keypad change language

Als er meerdere talen gekozen zijn bij Instellingen, wordt de knop (in zijn context weergegeven als nummer 7 in de afbeelding hierboven) op het toetsenbord gebruikt om te wisselen tussen de verschillende talen.

Om de taal op het toetsenbord te wijzigen:
Houd de knop vast (zie afbeelding boven).
Er verschijnt een lijst.
Kies de gewenste taal. Als er onder Instellingen meer dan vier talen zijn geselecteerd, is het mogelijk om op het toetsenbord door de lijst te bladeren.
Het toetsenbord wordt aangepast aan de gekozen taal en er worden andere suggesties voor woorden gegeven.

Varianten van een letter of een teken

P5-1507-Keypad special characters
Om een variant van een letter/teken in te voeren, bijvoorbeeld é of è:
Houd de letter/het teken ingedrukt.
Er verschijnt een venster met mogelijke varianten van de letter/het teken.
Druk op de gewenste variant. Als u geen van de varianten selecteert, wordt uw oorspronkelijk gekozen letter of teken ingevoerd.

Handmatig tekens/letters invoeren op het scherm

P5-1507-Keypad layout handwrite
 1. P5-Icon red circle 1Ruimte om letters/tekens in te voeren.
 2. P5-Icon red circle 2Tekstveld waar letters/tekens worden ingevoerd naargelang deze op het scherm worden ingetekend.
 3. P5-Icon red circle 3Suggesties voor letters/tekens. U kunt bladeren in de lijst.
 4. P5-Icon red circle 4Spatie.
 5. P5-Icon red circle 5Tekstinvoer ongedaan maken. Kort indrukken om één letter/teken per keer te verwijderen. Wacht even voordat u opnieuw drukt om de volgende letter of het volgende teken te verwijderen, enz.
 6. P5-Icon red circle 6Ga terug naar het toetsenbord met gewone tekeninvoer.
 7. P5-Icon red circle 7Verberg het toetsenbord. Als dat niet mogelijk is, verschijnt de knop niet.
 8. P5-Icon red circle 8Wijzig de taal voor de tekstinvoer.

Handmatig tekens/letters invoeren

Voer een teken/letter in in de ruimte voor handgeschreven letters (1).
Er verschijnt een aantal suggesties voor tekens of letters (3). Het meest waarschijnlijke staat boven aan in de lijst.
Voer het teken/de letter in door heel even te wachten.
Het teken/de letter boven aan de lijst wordt ingevoerd. U kunt ook een ander teken kiezen dat wat er boven aan de lijst verschijnt. Druk op het teken of de letter in de lijst naar uw keuze.

Tekens/letters verwijderen/wijzigen die handmatig zijn ingevoerd

P5-1507-Keypad_erase_handwriting
Wis de tekens in het tekstveld (2) door over het veld voor handgeschreven tekst (1) te vegen.

Om tekens/letters te wijzigen zijn er meerdere alternatieven:

 • Druk in de lijst (3) op de letter die eigenlijk bedoeld werd.
 • Druk op de knop voor het ongedaan maken van tekstinvoer (5) om de letter te verwijderen en begin opnieuw.
 • Veeg horizontaal van rechts naar links2 over de ruimte voor handgeschreven letters (1). Verwijder meerdere letters door meerdere keren over de ruimte te vegen.
 • Eenmaal drukken op het kruisje in het tekstveld (2) neemt alle ingevoerde tekst weg.

Van regel wisselen in het vrije tekstveld met handgeschreven tekst

P5-1507-Keypad_new row
Wissel handmatig van regel door bovenstaand teken in te tekenen in het veld voor handgeschreven tekst3.
 1. 1 Dit is het geval als u hebt gekozen voor Japans, Chinees of Taiwanees toetsenbord.
 2. 2 Veeg bij een Arabisch toetsenbord in tegengestelde richting. Wanneer u van rechts naar links veegt, voegt u een spatie in.
 3. 3 Voor Arabisch toetsenbord - schrijf hetzelfde teken, maar dan gespiegeld.