Dieselolie

Dieselolie is een brandstoftype.

Maak alleen gebruik van dieselolie van gerenommeerde oliemaatschappijen. Giet nooit brandstof van twijfelachtige kwaliteit in de tank. De dieselolie moet voldoen aan de norm EN 590, SS 155435 of JIS K 2204. Dieselmotoren zijn gevoelig voor verontreinigingen in de brandstof zoals een te hoog zwavelgehalte.

Bij lage temperaturen (lager dan 0 °C) kan de paraffine in de dieselolie uitvlokken, wat tot startproblemen kan leiden. De verkrijgbare brandstofkwaliteiten moeten zich lenen voor gebruik in het actuele jaargetijde en klimaatgebied, maar in extreme weersomstandigheden, bij gebruik van verouderde brandstof of bij ritten door verschillende klimaatgebieden kan desondanks uitvlokking optreden.

Het risico van condensatie in de brandstoftank neemt af, als u de tank altijd goed gevuld houdt.

Houd tijdens het tanken het gebied rond de vulpijp goed schoon. Voorkom morsen op gelakte oppervlakken. Maak als u gemorst hebt het gebied met water en zeep schoon.

 Belangrijk

De dieselolie:

  • moet voldoen aan de norm EN 590, SS 155435 of JIS K 2204
  • moet een zwavelgehalte hebben van maximaal 10 mg/kg;
  • mag maximaal 7 vol% FAME (Fatty Acid Methyl Ester) bevatten.

 Belangrijk

Maak geen gebruik van de volgende dieselolieachtige brandstoffen:

  • speciale toevoegingen (dopes)
  • scheepsolie
  • stookolie
  • FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) of plantaardige olie.

Dergelijke brandstoffen voldoen niet aan de kwaliteitseisen die Volvo stelt en geven aanleiding tot verhoogde vormen van slijtage en motorschade die niet worden gedekt door de garanties van Volvo.

  1. 1 Dieselolie kan max. 7% FAME bevatten. Het is niet toegestaan meer toe te voegen.