Motorolie

Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken.
P5-1507 Oil decal EU/OS

Volvo adviseert:

P5-1507-Castrol edge professional

 Belangrijk

Om aan de vereisten voor de gespecificeerde service-intervallen te voldoen worden alle motoren in de fabriek gevuld met een speciaal aangepaste, synthetische motorolie. De oliesoort werd met grote zorg geselecteerd lettend op de levensduur van de motor, de startgewilligheid, het brandstofverbruik en de milieu-impact.

Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken. Gebruik alleen een oliesoort van de voorgeschreven kwaliteit en dat zowel bij het bijvullen als bij het verversen van olie. Een negatieve invloed op de levensduur van de motor, de startgewilligheid, het brandstofverbruik en de milieu-impact is anders niet uitgesloten.

Indien u geen motorolie van de voorgeschreven kwaliteit en viscositeit gebruikt, kunnen aan de motor gerelateerde onderdelen beschadigd raken. Volvo Cars wijst garantieaanspraken voor dit type schade af.

Volvo adviseert de olie in een erkende Volvo-werkplaats te laten verversen.

Volvo hanteert uiteenlopende systemen om te waarschuwen voor een laag/hoog oliepeil of een lage oliedruk. Bij motorvarianten met een oliedruksensor wordt gebruikt gemaakt van het waarschuwingssymbool voor een lage oliedruk P5-1546 Symbol low oil pressure – text op het bestuurdersdisplay. Bij varianten met een olieniveausensor wordt u geïnformeerd via een waarschuwingssymbool P5-1546 Symbol warning – text op het bestuurdersdisplay en met displayteksten. Bepaalde varianten zijn voorzien van allebei. Neem voor meer informatie contact op met een erkende Volvo-werkplaats.

Houd voor het verversen van de motorolie en het vervangen van het oliefilter de intervallen aan die staan aangegeven in het Service- en garantieboekje.

Het is toegestaan een oliesoort te gebruiken met een hogere kwaliteit dan aangegeven. Bij ritten onder ongunstige omstandigheden adviseert Volvo een olie van een hogere kwaliteit.