Bordweergave van verkeersbordinformatie

De verkeersbordinformatie (Road Sign Information - RSI) registreert en toont verkeersborden op verschillende manieren, afhankelijk van het bord en de situatie.
P5-1507-RSI Instrumentvisning
Voorbeeld van geregistreerde snelheidsinformatie1.

Zodra RSI een verkeersbord met een voorgeschreven snelheid heeft geregistreerd, laat het bestuurdersdisplay dat bord zien in de vorm van een symbool en een rode aanduiding op de snelheidsschaal.

P5-1507-RSI Omkörningsförbud

Samen met het symbool voor de geldende snelheidsbeperking kan ook een aanvullend bord worden weergegeven, bijvoorbeeld voor een inhaalverbod of verboden in te rijden.

P5-1507-Symbol-RSI Förbjuden infart 19x19

Als u een weg met een inrijverbod inrijdt met dit bord aan de desbetreffende zijde, wordt u gewaarschuwd met een knipperend symbool van dit bord op het bestuurdersdisplay.

U kunt ook een akoestische waarschuwing ontvangen bij het negeren van een inrijverbod als Audiowaarschuwing geactiveerd is - zie "Akoestische waarschuwing activeren/deactiveren" onder "Verkeersbordinformatie activeren/deactiveren".

Einde snelheidsbeperking of snelweg

Als RSI een bord detecteert dat kan betekenen dat de actuele snelheidsbeperking eindigt - zoals aan het eind van een snelweg - verschijnt 10-30 seconden lang het corresponderende verkeersbord op het bestuurdersdisplay.

Voorbeelden van dergelijke borden zijn:

P5-1507-RSI Alla begränsningar upphör

Einde snelheidsbeperkingen.

P5-1507-RSI Motorväg upphör

Einde snelweg.

Vervolgens wordt er geen verkeersbordinformatie weergegeven, totdat het volgende snelheidsbord wordt geregistreerd.

Aanvullende borden

P5-1507-RSI Hastighet vid undantag
Voorbeelden van aanvullende borden1.

Soms kent een en dezelfde weg verschillende snelheidsbeperkingen – een aanvullend bord geeft dan aan onder welke omstandigheden de snelheden gelden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een gevaarlijke weg bij bijvoorbeeld regen en/of mist.

Het aanvullende bord met betrekking tot regen verschijnt alleen als de ruitenwissers zijn geactiveerd.

Als er een aanhanger achter de auto is gekoppeld en u passeert een snelheidsbord met het onderbord "aanhanger", wordt die snelheid weergegeven op het bestuurdersdisplay.

P5-1507-RSI Hastighet begränsad sträcka/tid på dygnet

Sommige snelheden gelden bijvoorbeeld alleen een bepaald traject of op een bepaalde tijd van de dag. U wordt hierop geattendeerd met een symbool voor een aanvullend bord onder het snelheidssymbool. Het aanvullende symbool op het bestuurdersdisplay toont dan ofwel "DIST", ofwel "TIME".

P5-1507-RSI Hastighet m Tilläggstavla utan innehåll

Een leeg vakje onder het snelheidssymbool op het bestuurdersdisplay geeft aan dat het RSI een bord heeft geregistreerd met aanvullende informatie over de geldende snelheidsbeperking.

Sensus Navigation

Bij een auto met Sensus Navigation, wordt er in de volgende gevallen snelheidsspecifieke informatie opgehaald uit de navigatie-eenheid:

  • Bij indirecte snelheidsborden2, zoals bij autosnelwegen, autowegen en plaatsnaamborden.
  • Als een eerder waargenomen bord als niet langer geldig wordt gezien en er geen nieuw bord is gepasseerd.

 N.b.

Bij gebruik van navigatie via een app die van derden is gedownload, wordt geen snelheidsinformatie van eventueel gepasseerde verkeersborden verstrekt.
  1. 1 De getoonde verkeersborden zijn marktspecifiek - de afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts voorbeelden.
  2. 2 Afhankelijk van de markt kunnen verschillen voorkomen.