Boordcomputer

De boordcomputer van de auto registreert en berekent waarden zoals afgelegde afstand, brandstofverbruik en gemiddelde snelheid tijdens het rijden.

Om eenvoudiger zuinig te kunnen rijden, worden het momentane en het gemiddelde brandstofverbruik geregistreerd. De boordcomputerinformatie is weer te geven op het bestuurdersdisplay.

P5-1546-XC90-Overview trip computer values in DIM 12"
12 inch bestuurdersdisplay.
P5-15w46- XC90 Overview trip computer values in DIM 8"
8 inch bestuurdersdisplay.

De volgende meters maken deel uit van de boordcomputer:

  • Dagtellers
  • Kilometerteller
  • Momentaan brandstofverbruik
  • Actieradius op tank
  • Toerist (alternatieve snelheidsmeter)

Dagtellers

Er zijn twee dagtellers, TM en TA.

TM kan handmatig op nul worden gezet en TA wordt automatisch op nul gezet als de auto minimaal vier uur niet wordt gebruikt.

Tijdens de rit wordt informatie geregistreerd over:

  • Afstand
  • Rijtijd
  • Gemiddelde snelheid
  • Gemiddeld brandstofverbruik.

De waarden zijn berekend op basis van de waarden sinds de laatste reset.

Kilometerteller

De kilometerteller registreert de totale afgelegde afstand van de auto. Deze waarde is niet op nul te zetten.

Momentaan brandstofverbruik

Deze meter geeft het actuele brandstofverbruik van de auto aan. De waarde wordt zowat iedere seconde bijgewerkt.

Actieradius op tank

De boordcomputer berekent de actieradius op basis van de resterende hoeveelheid brandstof in de tank.

De actieradius wordt berekend aan de hand van het gemiddelde brandstofverbruik over de laatste 30 km en de resterende hoeveelheid brandstof.

Wanneer de meter "----" aangeeft, zijn geen garanties meer te geven voor de actieradius. Tank dan zo spoedig mogelijk.

 N.b.

Er is een bepaalde afwijking mogelijk, als u van rijstijl verandert.

Een zuinige rijstijl betekent doorgaans een langere actieradius.

Toerist (alternatieve snelheidsmeter)

De alternatieve digitale snelheidsmeter vereenvoudigt het rijden in landen waar verkeersborden met de voorgeschreven snelheden een andere eenheid hebben dan wat de instrumenten van de auto laten zien.

De digitale snelheid wordt dan weergegeven in de eenheid die de analoge snelheidsmeter juist niet geeft. Is de analoge snelheidsmeter ingesteld op mph, dan wordt de snelheid op de boordcomputermeter weergegeven in km/h en omgekeerd.