Geheugenfunctie gebruiken van elektrisch bediende voorstoel*

De geheugenfunctie slaat instellingen op voor de stoel, de buitenspiegels en het head-updisplay*.

Met de geheugenfunctie kunt u drie verschillende instellingen opslaan. De knoppenset van de geheugenfunctie zit op een van de voorportieren of op allebei*.

P5-1507-Memory function front seat door
  1. P5-Icon red circle 1Geheugenknop
  2. P5-Icon red circle 2Geheugenknop
  3. P5-Icon red circle 3Geheugenknop
  4. P5-Icon red circle 4Knop M voor vastlegging van de instellingsset.

Instelling vastleggen

Zet de stoel, buitenspiegels en het head-updisplay in de gewenste stand.
Druk de M-knop in en laat deze weer los. Het controlelampje in de knop brandt.
Druk binnen drie seconden op een van de knoppen 1, 2 of 3.
Wanneer de standen zijn opgeslagen onder de geheugenknop van uw keuze, klinkt er een akoestisch signaal en dooft het controlelampje in de knop M.

Als u niet binnen drie seconden een van de geheugenknoppen indrukt, dooft het controlelampje in de knop M en worden de standen niet vastgelegd.

Om een andere instelling vast te leggen moet u de stoel eerst verstellen.

Stoel in vastgelegde stand zetten

De vastgelegde standen zijn altijd op te roepen, of het voorportier nu open- of dichtstaat:

Voorportier open

Druk eenmaal kort op een van de geheugenknoppen 1-3. De stoel, de buitenspiegels en het head-updisplay komen in bewegen en nemen de standen in die onder de ingedrukte geheugenknop zijn vastgelegd.

Voorportier dicht

Houd een van de geheugenknoppen 1-3 ingedrukt, totdat de stoel, de buitenspiegels en het head-updisplay de standen innemen die onder de desbetreffende geheugenknop zijn vastgelegd.

Bij het loslaten van de geheugenknop komen de stoel, de buitenspiegels en de head-updisplay tot stilstand.

 Waarschuwing

Beknellingsgevaar! Let op dat kinderen niet met de knoppenset spelen. Controleer of er bij het instellen geen voorwerpen voor, achter of onder de stoel liggen. Zorg dat geen van de passagiers op de achterbank bekneld kan raken.
  1. * Optie/accessoire.