HomeLink®*1 programmeren

Instructie voor programmeren van HomeLink®.

HomeLink® programmeren

 N.b.

Bij bepaalde auto’s moet het contact zijn ingeschakeld of in de ‘accessoirestand’ staan, voordat HomeLink® kan worden geprogrammeerd of gebruikt. Plaats bij voorkeur nieuwe batterijen in de afstandsbediening die door HomeLink® moet worden vervangen, omdat de programmering dan mogelijk sneller verloopt en het radiosignaal sterker is. Reset de HomeLink®-knoppen voordat u gaat programmeren, zie het hoofdstuk 'HomeLink®-knoppen resetten' hieronder. HomeLink® staat vervolgens in de ‘inleermodus’ en is klaar om geprogrammeerd te worden.
Druk de knop2 op HomeLink® in die u wilt programmeren. Het controlelampje2 op HomeLink® moet 1 keer per seconde geel knipperen. U hoeft de knop niet ingedrukt te houden.

Richt de afstandsbediening op de te programmeren HomeLink®-knop en houd de afstandsbediening op 2-8 cm van de knop. Blokkeer het controlesymbool van HomeLink® niet.

Opmerking! Met sommige afstandsbedieningen is HomeLink® beter te programmeren op een afstand van 15-20 cm. Denk daaraan als er problemen zijn met programmeren.

Houd de knop op de originele afstandsbediening die op HomeLink® moet worden geprogrammeerd vast en houd de led in de gaten. Laat de knop pas los als de led van 1 maal per seconde geel knipperen is overgegaan op 10 maal per seconde groen knipperen of constant groen branden. Als de led groen knippert of brandt, mag u de knop op de afstandsbediening loslaten.

Opmerking! Voor sommige ontvangers moet programmeerstap 3 wellicht worden vervangen door de instructies in stap 4.

Druk de knop op de originele afstandsbediening in el laat deze om de seconde los totdat de led van 1 maal per seconde geel knipperen is overgegaan op 10 maal per seconde groen knipperen of constant groen branden.
Druk de geprogrammeerde HomeLink®-knop in en controleer de led.

Permanent groen branden: Als de led permanent groen brandt, is het programmeren klaar. De garagedeur, het toegangshek en dergelijke moeten vervolgens geactiveerd worden bij het indrukken van de geprogrammeerde knop.

10 maal per seconde groen knipperen: Druk op de te programmeren knop, houd deze 2 seconden lang ingedrukt en laat de knop weer los. Herhaal de procedure van indrukken/vasthouden/loslaten al naar gelang het model van de ontvanger één of twee keer. Het programmeren is nu klaar en garagedeur, toegangshek en dergelijke moeten vervolgens geactiveerd worden bij het indrukken van de geprogrammeerde knop.

Als de ontvanger nog steeds niet wordt geactiveerd: Ga verder met programmeerstappen 6-8 om de programmering te voltooien.

P5-1507 HomeLink Learn button
Zoek de inleerknop3 op de ontvanger voor bijvoorbeeld de garagedeur op. Deze zit doorgaans in de buurt van de bevestiging van de antenne op de ontvanger.
Druk de inleerknop van de ontvanger in en laat hem los. Stap 8 moet worden binnen 30 seconden na het indrukken van de knop worden voltooid.
Druk op de te programmeren knop, houd deze 2 seconden lang ingedrukt en laat de knop weer los. Herhaal de procedure van indrukken/vasthouden/loslaten al naar gelang het model van de ontvanger één of twee keer. Het programmeren is nu klaar en garagedeur, toegangshek en dergelijke moeten vervolgens geactiveerd worden bij het indrukken van de geprogrammeerde knop.

Bediening

Zodra HomeLink® geprogrammeerd is, vormt het een vervanging voor de afzonderlijke originele afstandsbedieningen.

Druk de geprogrammeerde knop in. De garagedeur, het toegangshek en dergelijke worden geactiveerd (dit kan een paar seconden duren). Na het indrukken van de knop brandt of knippert het controlelampje. Uiteraard kunt u de originele afstandsbedieningen naast HomeLink® blijven gebruiken.

 N.b.

Als het contact niet is uitgeschakeld, blijft HomeLink® tot 30 minuten na opening van het bestuurdersportier werken.

Als er problemen met programmeren ontstaan, neem dan contact op met HomeLink® via: www.HomeLink.com, www.youtube.com/HomeLinkGentex of bel 00 8000 466 354 65 (of het betaalnummer +49 6838 907 277).

HomeLink®-knoppen resetten

U kunt de HomeLink®-knoppen alleen allemaal tegelijk resetten en dus niet slechts één ervan. Herprogrammeren van slechts één knop is echter wel mogelijk, zie de paragraaf "Afzonderlijke knop programmeren" hieronder.

Druk knop 1 en 3 op HomeLink® in en laat deze pas na ca. 10 seconden los als de led groen gaat knipperen.
Laat de knoppen los.
HomeLink® staat daarmee in de "inleermodus" en is klaar om opnieuw geprogrammeerd te worden, zie de paragraaf "HomeLink® programmeren" hierboven.

Afzonderlijke knop programmeren

Doe het volgende om één afzonderlijke HomeLink®-knop te programmeren:
Druk op de gewenste knop en houd deze ingedrukt.

Begin na ca. 20 seconden, wanneer de led op HomeLink® geel gaat knipperen, met stap 1 in de paragraaf "HomeLink® programmeren" hierboven.

Opmerking! Als de te programmeren knop opnieuw moet worden geprogrammeerd niet met een nieuwe eenheid wordt geprogrammeerd, zal deze terugkeren naar de eerder opgeslagen programmering.

Ga voor meer informatie over HomeLink® of bij op- en aanmerkingen naar: www.HomeLink.com, www.youtube.com/HomeLinkGentex of bel 00 8000 466 354 65 (of het betaalnummer +49 6838 907 277).

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Geldt voor bepaalde markten.
  3. 2 Zie de paragraaf "HomeLink®*" voor de plaats van de knoppen en het controlelampje.
  4. 3 De aanduiding en kleur van deze knop verschillen per producent.

Gerelateerde documenten