Kompas kalibreren*

De aarde is in 15 magnetische zones verdeeld. Het kompas dient te worden gekalibreerd als u met de auto meerdere magnetische zones doorkruist.
Kalibreer als volgt:
Breng de auto tot stilstand op een groot en open terrein waar geen stalen constructies of hoogspanningsdraden zijn.
Start de auto en schakel alle elektrische uitrusting (klimaatregeling, luchtdroger en dergelijke) uit en zorg dat alle portieren zijn gesloten.

 N.b.

De kalibratie kan mislukken of helemaal niet worden uitgevoerd, als u de elektrische uitrusting niet uitschakelt.
Houd het knopje aan de onderzijde van de achteruitkijkspiegel zo'n 3 seconden lang (met een paperclip of iets dergelijks) ingedrukt. Het cijfer van de huidige magnetische zone verschijnt.
P5-1507-Compass magnetic zones
Magnetische zones.
Druk meerdere malen op het knopje totdat het nummer van de gewenste magnetische zone (1-15) verschijnt (zie de kaart met de magnetische zones van het kompas).
Wacht totdat het teken C weer op het display verschijnt of houd het knopje aan de onderzijde van de achteruitkijkspiegel zo'n 6 seconden lang ingedrukt, totdat het teken C verschijnt.
Rijd langzaam een rondje in de auto met een snelheid van hoogstens 10 km/h (6 mph), totdat een kompasrichting op het display verschijnt. Dit geeft aan dat de kalibratie afgerond is. Rijd daarna nog 2 rondjes om de kalibratie fijn af te stellen.
Auto's met elektrische voorruitverwarming*: Als bij activering van de elektrische voorruitverwarming het teken C op het display verschijnt, kalibreer dan volgens punt 6 hierboven met de elektrische voorruitverwarming ingeschakeld.
Herhaal de bovenstaande procedure zo nodig.
  1. * Optie/accessoire.

Gerelateerde documenten