Actieve parkeerhulp*

De actieve parkeerhulp (Park Assist Pilot - PAP) helpt u bij het parkeren in en het wegrijden uit een parkeervak.

PAP controleert eerst of een ruimte groot genoeg is en helpt u vervolgens bij het draaien van het stuur en het in die ruimte sturen van de auto.

Op het middendisplay wordt met symbolen, grafische voorstellingen en teksten aangegeven wat u wanneer moet doen.

 N.b.

De PAP-functie meet de ruimte en beweegt het stuurwiel - de taak van de bestuurder is:

 • goed op de omgeving rond de auto te letten
 • de instructies op het middendisplay op te volgen
 • te schakelen (achteruit/vooruit)
 • de snelheid te regelen en daarbij een veilige snelheid aan te houden
 • te remmen en de auto tot stilstand te brengen.

 Waarschuwing

PAP werkt niet in alle situaties, maar is uitsluitend bedoeld als een aanvullend hulpmiddel.

Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier bestuurt en het gebied rond de auto goed in de gaten houdt om naderende of passerende verkeersdeelnemers tijdig op te merken.

Parkeervarianten

PAP kan worden gebruikt bij de volgende parkeervarianten.

Fileparkeren

P5-1507-Parallel parking PAP
Principe voor fileparkeren of achteruit insteken.
Het PAP-systeem parkeert de auto aan de hand van de volgende deelmomenten:
 1. Het parkeervak wordt gezocht en gemeten.
 2. De auto wordt achteruit het vak ingestuurd.
 3. De auto wordt netjes in het midden geparkeerd.

Met de functie Uitparkeren kan een parallel geparkeerde auto ook hulp krijgen van PAP om een parkeervak te verlaten - zie de rubriek "Uit een parkeervak rijden" in paragraaf "Parkeren met actieve parkeerhulp".

Achteruit insteken

P5-1507-Perpendicular parking PAP
Principe voor (achteruit) insteken.
Het PAP-systeem parkeert de auto aan de hand van de volgende deelmomenten:
 1. Het parkeervak wordt gezocht en gemeten.
 2. De auto wordt achteruit het vak ingestuurd
 3. De auto wordt netjes in het midden geparkeerd.

 N.b.

Een haaks geparkeerde auto kan niet met behulp van de PAP-functie Uitparkeren een parkeervak verlaten - die functie kan alleen worden gebruikt bij een parallel geparkeerde auto.
 1. * Optie/accessoire.