Instellingen voor radio

Instellingen voor de verschillende radiobanden.

Een lopende uitzending van bijvoorbeeld verkeersinformatie kan tijdelijk worden onderbroken door op P5–1507–Symbol-OK button in de knoppenset rechts op het stuurwiel of op Annuleren op het middendisplay te drukken.

Sleep het hoofdscherm omlaag en kies InstellingenMedia gevolgd door de gewenste radioband. Kies om functies te activeren/deactiveren.

AM/FM

 • Radiotekst weergeven - informatie weergeven over de inhoud van programma's, uitvoerende artiesten en dergelijke.
 • Servicenaam programma bevriez - kiezen om de programmaservicenaam niet permanent te laten scrollen, maar de weergave na 20 seconden te laten bevriezen.
 • Nieuws - lopende mediaweergave onderbreken en nieuws doorgeven. De weergave van de voorgaande mediabron wordt hervat zodra de nieuwsuitzending afgerond is.
 • Verkeersbericht - lopende mediaweergave onderbreken voor informatie over verkeersproblemen. De weergave van de voorgaande mediabron wordt hervat zodra de melding afgerond is.
 • Lokale onderbrekingen - lopende mediaweergave onderbreken voor informatie over verkeersproblemen in de nabije omgeving. De weergave van de voorgaande mediabron wordt hervat zodra de melding afgerond is. De functie Lokale onderbrekingen vormt een geografische begrenzing van de functie Verkeersbericht. De functie Verkeersbericht moet tegelijkertijd geactiveerd zijn.
 • Alarm - lopende mediaweergave onderbreken en waarschuwingen voor calamiteiten en rampen doorgeven. De weergave van de voorgaande mediabron wordt hervat zodra de melding afgerond is.

DAB

 • Service sorteren - hier kiest u op welke manier kanalen gesorteerd moeten worden. Dit kan op alfabetische volgorde of op basis van het servicenummer.
 • DAB-DAB-verbinding - functie starten voor schakelen binnen DAB. Wanneer het signaal van een bepaalde radiozender wegvalt, wordt automatisch overgeschakeld naar dezelfde radiozender binnen een andere kanaalgroep (ander ensemble).
 • DAB-FM-verbinding - functie starten voor schakelen tussen DAB en FM. Wanneer het signaal van een bepaalde radiozender wegvalt, wordt automatisch naar een andere frequentie gezocht.
 • Types mededelingen kiezen - aangeven welk type meldingen moet worden ontvangen als DAB bezig is. Bij de gekozen meldingen wordt de lopende mediaweergave onderbroken en wordt de melding afgespeeld. De weergave van de voorgaande mediabron wordt hervat zodra de melding afgerond is.
Alarm - lopende mediaweergave onderbreken en waarschuwingen voor calamiteiten en rampen doorgeven. De weergave van de voorgaande mediabron wordt hervat zodra de melding afgerond is.
Verkeersinformatie - informatie ontvangen over verkeersproblemen.
Nieuwsflits - nieuws ontvangen.
Transportbericht - informatie ontvangen over openbaar vervoer, bijvoorbeeld dienstregelingen voor veerboten en treinen.
Waarschuwing/diensten - informatie ontvangen over incidenten die van minder belang zijn dan de Alarm-functie, bijvoorbeeld stroomstoringen.
 • Radiotekst weergeven - aangeven of radiotekst of gekozen delen van radiotekst, bijvoorbeeld artiest, moet(en) worden weergegeven.
 • Afbeeldingen van programma weergeven - aangeven of er op het scherm afbeeldingen voor de verschillende programma's moeten verschijnen.